Thông tin về Silver và Golden Box

Silver và Golden Box có thể kiếm tại các loại Boss và trong các Event

 • Boss: Lord of Ferea, Nix, God of Darkness
 • Các event Arca War, CTC hoặc mini games sẽ thưởng box (khi đến thời điểm thích hợp)

Silver Box

 • Ruud (500 – 1000 Ruud) – 80%
 • Ancient Item (Đồ thần)
 • Ring/Pendant 2 OPT EXL
 • Bless of Light (Low và Medium) (Random từ 2 đến 5 cái)
 • Jewel x5

Golden Box

 • Ruud (1000 – 2000 Ruud) – 80%
 • Ancient Item (Đồ thần)
 • Bless of Light (Greater) (Random từ 2 đến 5 cái)
 • Horn Fragment (Mảnh Sừng)
 • Bùa Kết Hợp Chaos (0,2%)
 • Errtel of Radiance (0,2%)
 • Jewel x5->x10 (0,2%)

 

Theo dõi ngay

6,634Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất