Arca War lần 2 (Sức Mạnh)

Thời gian: 21h00 đến 22h00 ngày 18.04

Sau khi CTC lần 1 xuất hiện sẽ xen kẽ 2 sự kiện (1 tuần Arca War và 1 tuần CTC). CTC lần 1 sẽ diễn ra vào ngày 24.04.

Giải thưởng cơ bản

Buff EXP, Damg, DD trong vòng 7 ngày (dành cho toàn bộ thành viên Guild). Tùy từng map sẽ có loại buff khác nhau. Khi chiếm tối thiểu 1 tháp, sẽ có Buff 20% EXP (cái này đã xác nhận lại bên GMO, PP, sẽ chỉ nhận được 20% EXP cho dù có chiếm 2 tháp).

Giải thưởng chiếm map

  • Chiếm 1 map bất kỳ: 1 Condor Flame
  • Chiếm 2 map: 2 Condor Flame hoặc chọn 1 Wing 3 + 0 + 0 bất kỳ (tức thay vì 2 condor flame thì có thể chọn 1 Wing 3+ 0 + 0)

Theo dõi ngay

6,627Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất