Thông tin chi tiết các sự kiện InGame

Giới hạn sự kiện:

 • Blood Castle: 4
 • Devil Square: 4
 • Imperial Fort (Gaion): 4
 • Chaos Castle: 8

Devil Square tối đa 25 người 1 chuyến.

Gaion giảm 50% time chờ và time đánh

Các tầng sự kiện

 • Tầng 1: Cấp độ 50 – 399
 • Tầng 2: Cấp độ 400 – 599
 • Tầng 3: Cấp độ 600 – 699
 • Tầng 4: Cấp độ 700 – 799
 • Tầng 5: Cấp độ 800 – 899
 • Tầng 6: Cấp độ 900 – 999
 • Tầng 7: 1000+

Thông tin Drop Mastery Box

 • Mastery Box (Minor): 70% Item, Ruud/30% Zen. Drop từ 200 – 400 Ruud
 • Mastery Box (Standard): 70% Item, Ruud/30% Zen. Drop từ 400 – 700 Ruud
 • Mastery Box (Greater): 70% Item, Ruud/30% Zen. Drop từ 800 – 1500 Ruud
Blood Castle
(BC)
Devil Square
(DV)
Chaos Castle
(CC)
Wizard
(Phù Thủy)
Golden
(Rồng Vàng)
0:30 16:30 0:00 17:00 0:00 1:30 0:30
2:30 17:30 2:00 18:00 8:00 3:30 2:30
4:30 18:30 4:00 18:50 10:00 9:30 8:30
6:30 19:10 6:00 19:20 12:00 11:30 10:30
7:30 19:40 7:00 19:50 14:00 13:30 12:30
8:30 20:10 8:00 20:20 16:00 15:30 14:30
9:30 20:40 9:00 20:50 18:00 17:30 16:30
10:30 21:10 10:00 21:20 19:00 19:30 18:30
11:30 21:40 11:00 21:50 20:00 21:30 20:30
12:30 22:10 12:00 22:20 21:00 23:30 22:30
13:30 22:40 13:00 22:50 22:00
14:30 23:10 14:00 23:20 23:00
15:30 23:40 15:00 23:50
16:00

Theo dõi ngay

6,000Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất