Sự kiện ngày hội Moss chào mừng máy chủ Volcano

Thời gian: 20h00 đến 23h59 ngày 11.03.2023 (Thứ Bảy)

Toàn bộ vật phẩm Moss có thể chuyển về 1 trong 3 máy chủ Tình Yêu, Sức Mạnh và Phục Hưng. Tất cả các vật phẩm Moss có thể chuyển về từ ngày 18.03.2023.

Cash Shop sẽ mở bán Miracle Coin trong khoảng thời gian trên và người chơi có thể sử dụng để trao đổi với Thương nhân Moss khi tính năng đổi Miracle Coin mở. Miracle Coin không thể trade hoặc cất vào thùng đồ chung.

Danh sách vật phẩm Miracle Coin (dự kiện, có thể thay đổi)

 • Lucky Coin – 23.4% (Thay cho Seed Sphere cấp 1)
 • Guardian Enhanced Stone – 23.43%
 • Seed Sphere cấp 2 – 16.5%
 • Seed Sphere cấp 3 – 10.5%
 • Seed Sphere cấp 4 – 5.5%
 • Sculpture – 5%
 • Golden Sentences – 3.5%
 • Elite Enhanced Stone – 2%
 • Jewel of Wisdom – 2%
 • Golden Box – 2%
 • Rare Item Ticket 12 – 1.7%
 • Condor Flame – 1%
 • Mysterious Stone – 1%
 • Seal of Ghost Horse – 0.5%
 • (Hero) Bloodangel Spirit – 0.5%
 • Rare Item Ticket 3 – 0.5%
 • Jewel of Dark Soul – 0.5%
 • Jewel of Luck – 0.3%
 • Jewel of Excess – 0.1%
 • Rare Item Ticket 8 – 0.1%
 • Garuda Flame – 0.07%
 • Jewel of Kundun – 0.01%

Hỗ trợ quy đổi Lucky Coin sang Seed Sphere và Sphere Upgrade Rune

 • 1 Lucky Coin = 1 Seed Sphere cấp 1 tự chọn
 • 1 Lucky Coin = 5 Sphere Upgrade Rune (nhận đổi đến hết ngày 19.03.2023)
 • 5 Lucky Coin = 1 Mảnh Sừng (Broken Horn)
 • Lucky Coin sẽ không thể chuyển về các máy chủ gốc, người chơi cần đổi ra vật phẩm trước khi chuyển.

Hỗ trợ quy đổi Seed Sphere cấp 2 sang Sphere Upgrade Rune (đến hết ngày 19.03.2023)

 • 1 Seed Sphere cấp 2 = 10 Sphere Upgrade Rune

Rare Item Ticket 3

 • 3 Rare Item Ticket 3: Ring đặc biệt + 1 OPT tự chọn.
 • 4 Rare Item Ticket 3: Ring đặc biệt + 2 OPT tự chọn.
 • 5 Rare Item Ticket 3: Ring đặc biệt + 3 OPT tự chọn.
 • 6 Rare Item Ticket 3: Ring đặc biệt + 3 OPT + 4% hồi HP tự chọn.
 • 12 Rare Item Ticket 3: Pendant đặc biệt + 3 Socket + 3 OPT EXL + 4% hồi HP tự chọn.
Rare Item Ticket 8
 • 2 Rare Item Ticket 8: Đổi hệ kháng (Rank 2) linh thạch cấp 1
 • 2 Rare Item Ticket 8: Đổi 1 OPT PVP <-> PVM của linh thạch cấp 1

Hỗ trợ đổi Rare Item Ticket 4, 9

 • Bất kỳ Rare Item nào cũng có thể đổi qua Rare Item Ticket 4, 9

Drop Golden Box

 • Ruud (1800 – 2000 Ruud) – 90%
 • Ancient Item (Đồ thần) – 10%

Lưu ý: Vật phẩm và thông tin sự kiện có thể thay đổi trước khi sự kiện bắt đầu.

Theo dõi ngay

6,634Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất