Khuyến mại Donate chào mừng máy chủ Volcano

 • Tỷ giá LC sẽ vẫn tương tự như các máy chủ khác của LifeMU.
 • Tỷ giá cơ bản: Donate qua atm/momo: 100k = 1.000 LC
 • Tỷ giá quy đổi: 1 LC (Life Coin) = 1 WCoin

Các mốc donate để nhận bonus đối với atm/momo:

 • 500k = 6.000 LC (20%)
 • 1000k = 13.000 LC (30%)
 • 3000k = 42.000 LC (40%)
 • 5000k = 75.000 LC (50%)
 • 10.000k = 160.000 LC (60%)
 • 20.000k = 340.000 LC (70%)

Khuyến mãi Donate sớm máy chủ Volcano: Donate trước ngày 10.03.2023 (trước thời điểm Open)

 • Khi Donate 1.000k (tương đương với 1 triệu VND) – nhận thêm 200 GP và 20 BOL 200%
 • (trade được)
 • Khi Donate 5.000k (tương đương 5 triệu VND) – nhận thêm 1200 GP và 120 BOL 200%
 • (trade được)
 • Khi Donate 10.000k (tương đương 10 triệu VND) – nhận thêm 2600 GP và 260 BOL 200% (trade được)
 • Khi Donate 20.000k (tương đương 20 triệu VND) – nhận thêm 6500 GP và 650 BOL 200% (trade được)

Khuyến mãi Donate sau khi đã Open: Donate từ ngày 11.03.2023 đến hết ngày 19.03.2023 (sau Open 1 tuần)

 • Khi Donate 1.000k (tương đương với 1 triệu VND) – nhận thêm 200 GP
 • Khi Donate 5.000k (tương đương 5 triệu VND) – nhận thêm 1200 GP
 • Khi Donate 10.000k (tương đương 10 triệu VND) – nhận thêm 2600 GP
 • Khi Donate 20.000k (tương đương 20 triệu VND) – nhận thêm 6500 GP

Theo dõi ngay

6,634Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất