Dịch vụ đổi đồ (Sức Mạnh)

 • Bắt đầu tiếp nhận đổi Set Ruud 8, Vũ Khí Ruud 7, OPT Khuyên cấp 4 và Sư Tử từ ngày 25.03.2022 (sau 2 tháng kể từ khi up Season 17)
 • Mọi OPT (gia cường, mastery bonus, stat) khi đổi Class sẽ bị reset. Tức người chơi sẽ nhận được set mới không có các OPT gia cường, opt mastery bonus và stat (về mặc định 5 stat). Điều này để phù hợp với cơ chế OPT mới từ phiên bản Season 16.2.
 • Set Ruud 1 qua class khác – 50.000 Ruud/1.000 LC
 • Set Ruud 2 qua class khác – 100.000 Ruud/2.000 LC
 • Set Ruud 3 qua class khác – 200.000 Ruud/4.000 LC
 • Set Ruud 4 qua class khác – 300.000 Ruud/6.000 LC
 • Set Ruud 5 qua class khác – 400.000 Ruud/8.000 LC
 • Set Ruud 6 qua class khác – 500.000 Ruud/10.000 LC
 • Set Ruud 7 qua class khác – 600.000 Ruud/12.000 LC
 • Set Ruud 8 qua class khác – 700.000 Ruud/14.000 LC
 • Vũ khí Ruud 1 qua class khác – 50.000 Ruud/1.000 LC
 • Vũ khí Ruud 2 qua class khác – 100.000 Ruud/2.000 LC
 • Vũ khí Ruud 3 qua class khác – 150.000 Ruud/3.000 LC
 • Vũ khí Ruud 4 qua class khác – 200.000 Ruud/4.000 LC
 • Vũ khí Ruud 5 qua class khác – 250.000 Ruud/5.000 LC
 • Vũ khí Ruud 6 qua class khác – 300.000 Ruud/6.000 LC
 • Vũ khí Ruud 7 qua class khác – 350.000 Ruud/7.000 LC

Lưu ý:

 • Phí đổi class đồ Ruud là các cục Ruud nguyên mua ở NPC bán đồ Ruud Elbeland.
 • Có thể sử dụng các Set Ruud thấp làm phí đổi. Quy đổi trên toàn bộ Ruud để nâng cấp lên set đồ trừ đi 200k Ruud. (Ví dụ Set Ruud 2 sẽ được tính là 200k Ruud).
 • Nếu phí đổi lẻ không có cục Ruud tương đương, có thể kết hợp các cục bé hơn. Tuy nhiên nếu có cục Ruud giá trị tương đương, không được dùng cục Ruud bé. Ví dụ, đối với set ruud 4 cần 1 cục ruud trị giá 300k ở Shop Ruud.
 • Để đổi class, người chơi vui lòng chuẩn bị đủ chi phí, chuyển vào nhân vật phụ trong tài khoản và tiến hành gửi 1 chạm, chọn bộ phận Đổi Đồ – https://id.lifemu.com/support. Để đẩy nhanh quá trình xử lý, có thể Inbox Page sau khi đã gửi 1 chạm. Thời gian xử lý tối đa 48h.

Seed Sphere

 • Đổi opt của seed socket bất kỳ – 1 seed 8/10 seed
 • Tách seed xuống 2 seed thấp hơn – Tách 5 seed phí là 1 seed 8.

Đồ Socket

 • 1 Đồ socket bất kỳ qua class tương ứng – 100 Jewel of Bless (không giữ OPT Gia Cường)
Rare Item Ticket 3
 • 3 Rare Item Ticket 3: Ring đặc biệt + 1 OPT tự chọn
 • 4 Rare Item Ticket 3: Ring đặc biệt + 2 OPT tự chọn
 • 5 Rare Item Ticket 3: Ring đặc biệt + 3 OPT tự chọn
 • 6 Rare Item Ticket 3: Ring đặc biệt + 3 OPT + 4% hồi HP tự chọn
 • 12 Rare Item Ticket 3: Pendant đặc biệt + 3 Socket + 3 OPT EXL + 4% hồi HP tự chọn.

Rare Item Ticket 4

 • 1 Rare Item Ticket 4: Đổi hệ của Radiance
 • 2 Rare Item Ticket 4: Đổi Option Rank 1 của Radiance – tối đa cấp II
 • 3 Rare Item Ticket 4: Nâng cấp Option Rank 1 của Radiance từ cấp II lên cấp III – chỉ áp dụng cho DMG, DEF II.
 • 5 Rare Item Ticket 4: Đổi OPT thuộc tính thứ 2 của Wing 4
 • 8 Rare Item Ticket 4: Thêm OPT thuộc tính thứ 2 của Wing 4.

Rare Item Ticket 8

 • 1 Rare Item Ticket 8: Xóa OPT 28 của vật phẩm về 0
 • 2 Rare Item Ticket 8: Đổi hệ kháng (Rank 2) linh thạch cấp 1
 • 2 Rare Item Ticket 8: Đổi 1 OPT PVP <-> PVM của linh thạch cấp 1
 • 3 Rare Item Ticket 8: Đổi Sách Thuộc Tính cấp 1

Rare Item Ticket 9

 • 1 Rare Item Ticket 9: Quyền đổi 2 Wing 3 + 15 lấy Badge Of Conqueror
 • 4 Rare Item Ticket 9: Quyền đổi 2 Wing Conqueror + 15 = Wing of Power + Luck 1 Opt tự chọn.

Rare Item Ticket 10

 • 1 Rare Item Ticket 10: Đổi 1 Errtel of Radiance Attack Success Rate hoặc Defense Success Rate + 0 Rank 1 hệ bất kỳ
 • 2 Rare Item Ticket 10: Đổi 1 Errtel of Radiance DMG II hoặc DEF II + 0 Rank 1 hệ bất kỳ

Rare Item Ticket 11

 • 1 Rare Item Ticket 11: Thêm 1 OPT exl cho vật phẩm/vũ khí bất kỳ (ngoại trừ Wing). Tối đa 3 OPT EXL.
 • 2 Rare Item Ticket 11: Đổi OPT cho Khuyên tai bất kỳ
 • 3 Rare Item Ticket 11: Đổi OPT cho Ghost Horse, Ice Dragon và Lion bất kỳ
 • 4 Rare Item Ticket 11: Đổi OPT cho Wing 4 (chỉ áp dụng cho 4 OPT – x2, Ignore, Full HP, Full Ref)

Rare Item Ticket 12 – người chơi có thể sử dụng để nâng cấp + của Ring/Pen đặc biệt (phí theo cấp số nhân). Mỗi cấp độ sẽ tăng 1% tính năng đặc biệt.
0->1 = 1 RR12, 1->2 = 2 RR12, 2->3 = 4 RR12, 3->4 = 8 RR12, 4->5 = 16 RR12, 5-> 6 = 32 RR12

Theo dõi ngay

6,634Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất