Dịch vụ đổi đồ (Phục Hưng)

Áp dụng kể từ sau bảo trì ngày 13.01.2023

Dưới set Ruud 5 và Vũ Khí Ruud 5 sẽ chỉ có thể sử dụng Ruud để đổi nhằm ổn định Ruud trong máy chủ. Ruud phải là cục nguyên khối, nếu có số lẻ thì có thể ghép thêm cục nhỏ.

 • Set Ruud 1 qua class khác – 50.000 Ruud
 • Set Ruud 2 qua class khác – 100.000 Ruud
 • Set Ruud 3 qua class khác – 200.000 Ruud
 • Set Ruud 4 qua class khác – 300.000 Ruud
 • Set Ruud 5 qua class khác – 400.000 Ruud/8.000 LC
 • Set Ruud 6 qua class khác – 500.000 Ruud/10.000 LC
 • Set Ruud 7 qua class khác – 600.000 Ruud/12.000 LC
 • Set Ruud 8 qua class khác – 700.000 Ruud/14.000 LC
 • Vũ khí Ruud 1 qua class khác – 50.000 Ruud
 • Vũ khí Ruud 2 qua class khác – 100.000 Ruud
 • Vũ khí Ruud 3 qua class khác – 150.000 Ruud
 • Vũ khí Ruud 4 qua class khác – 200.000 Ruud
 • Vũ khí Ruud 5 qua class khác – 250.000 Ruud
 • Vũ khí Ruud 6 qua class khác – 300.000 Ruud/6.000 LC
 • Vũ khí Ruud 7 qua class khác – 350.000 Ruud/7.000 LC

Lưu ý:

 • Phí đổi class đồ Ruud là các cục Ruud nguyên mua ở NPC bán đồ Ruud Elbeland.
 • Mọi OPT gia cường, OPT Bonus từ Mysterious Stone hay chỉ số All Stat của đồ Ruud sẽ được Reset lại. Chỉ giữ OPT EXL, Cấp độ của vật phẩm.
 • Để đổi class, người chơi vui lòng chuẩn bị đủ chi phí, chuyển vào nhân vật phụ trong tài khoản và tiến hành gửi 1 chạm, chọn bộ phận Đổi Đồ – https://id.lifemu.com/support. Để đẩy nhanh quá trình xử lý, có thể Inbox Page sau khi đã gửi 1 chạm. Thời gian xử lý tối đa 48h.

Rare Item Ticket 1

 • Thêm OPT HP hoặc Mana cho Vũ Khí Rồng Cấp 2 không có OPT EXL. Do Vũ Khí Rồng Cấp 2 không có OPT EXL sẽ không thể gia cường được nên với 1 OPT EXL bất kỳ sẽ giúp Vũ Khí Rồng có thể Gia Cường. Liên hệ Fan Page để tiến hành thêm OPT.
Rare Item Ticket 3
 • 1 Rare Item Ticket 3: Nâng 1% hồi HP của Ring/Pendant đặc biệt
 • 1 Rare Item Ticket 3: Pendant OPT chiến qua Phép và ngược lại
 • 1 Rare Item Ticket 3: Đổi 1 OPT bất kỳ của Ring/Pendant
 • 3 Rare Item Ticket 3: Ring đặc biệt + 1 OPT tự chọn
 • 4 Rare Item Ticket 3: Ring đặc biệt + 2 OPT tự chọn
 • 5 Rare Item Ticket 3: Ring đặc biệt + 3 OPT tự chọn
 • 6 Rare Item Ticket 3: Ring đặc biệt + 3 OPT + 4% hồi HP tự chọn
 • 12 Rare Item Ticket 3: Pendant đặc biệt + 3 Socket + 3 OPT EXL + 4% hồi HP tự chọn.

Rare Item Ticket 4

 • 1 Rare Item Ticket 4: Đổi hệ của Radiance
 • 2 Rare Item Ticket 4: Đổi Option Rank 1 của Radiance – tối đa cấp II
 • 3 Rare Item Ticket 4: Nâng cấp Option Rank 1 của Radiance từ cấp II lên cấp III – chỉ áp dụng cho DMG, DEF II.
 • 5 Rare Item Ticket 4: Đổi OPT thuộc tính thứ 2 của Wing 4
 • 8 Rare Item Ticket 4: Thêm OPT thuộc tính thứ 2 của Wing 4.

Rare Item Ticket 10

 • 1 Rare Item Ticket 10: Đổi 1 Errtel of Radiance Attack Success Rate hoặc Defense Success Rate + 0 Rank 1 hệ bất kỳ
 • 2 Rare Item Ticket 10: Đổi 1 Errtel of Radiance DMG II hoặc DEF II + 0 Rank 1 hệ bất kỳ

Hỗ trợ quy đổi Rune tím từ Seed Sphere cấp 1, 2. Chỉ hỗ trợ đổi với Seed cấp 1 và 2. Quá trình hỗ trợ diễn ra từ sau sự kiện Moss ngày 29.12.2022 đến hết ngày 01.01.2023.

 • 1 Seed Sphere cấp 1 = 5 Rune Tím (Sphere Upgrade Rune)
 • 1 Seed Sphere cấp 2 = 10 Rune Tím (Sphere Upgrade Rune)

Rare Item Ticket 11

 • 4 Rare Item Ticket 11: Đổi OPT cho Wing 4 (chỉ áp dụng cho 4 OPT – x2, Ignore, Full HP, Full Ref)

Rare Item Ticket 12 – người chơi có thể sử dụng để nâng cấp + của Ring/Pen đặc biệt (phí theo cấp số nhân). Mỗi cấp độ sẽ tăng 1% tính năng đặc biệt.

 • 0->1 = 1 RR12, 1->2 = 2 RR12, 2->3 = 4 RR12, 3->4 = 8 RR12, 4->5 = 16 RR12, 5-> 6 = 32 RR12

Theo dõi ngay

6,634Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất