Chơi Moss – Rinh ngựa Huyền thoại

Chơi Moss ring ngay Ngựa Huyền Thoại
Mỗi khi Season mới ra mắt, LifeMU sẽ tổ chức sự kiện thường niên để mọi người có cơ hội nâng cao trang bị, tìm kiếm sự may mắn tại NPC Moss.
Thời gian diễn ra: Từ ngày 10.01 đến hết ngày 31.01

1) Guardian Box

Tại NPC Moss Elbeland tọa độ 22 224 chọn dòng Guardian Box. Mỗi lần xoay tương đương với 1b.
Khi mở Guardian Box, bạn sẽ có cơ hội nhận được những vật phẩm sau:
 • Jewel of Soul
 • Jewel of Life
 • Jewel of Creation
 • Jewel of Chaos
 • Ghost Horse thường (không có opt và thuộc tính)
 • Guardian Enhanced Stone (nâng cấp ngựa lên 1-9)
 • Elite Guardian Enhanced (nâng cấp ngựa lên 10-15)
 • Guardian Elite Opt Change Pcs (50 cái sẽ đổi được 1 cái đổi OPT thuộc tính)

2) Miracle Coin chào mừng Season 15

Làm thế nào để sở hữu Miracle Coin?
 • Cash Shop: 100 WCoin 1 đồng, 4500 WCoin 50 đồng
Làm thế nào để xoay Miracle Coin?
 • Tại NPC Moss Elbeland tọa độ 22 224 chọn dòng Miracle Coin Box.
Khi sở hữu đồng Miracle Coin, bạn có thể đổi với moss để nhận một trong những vật phẩm sau
 • Decoration Ring
 • Blessed Decoration Ring
 • Sealed Silver Box
 • Sealed Golden Box
 • Talisman of Chaos (BKHC)
 • Condor Feather
 • Dark Transformation Ring
 • Mysterious Stone
 • Miracle Coin
 • (Hero) Bloodangel Spirit: Mở phong ấn đồ ruud lên + 11.
 • Jewel of Harmony
 • Ghost Horse thường (không có opt và thuộc tính)
 • Horn of Fenrir
 • Rare Item Ticket 2.
 • Rare Item Ticket 3.
 • Rare Item Ticket 12 (dùng để nâng cấp + của ring/pendant đặc biệt).
Khi sở hữu Rare Item Ticket 2 các bạn có thể đổi được các món đồ sau (chọn một trong các món):
 • 1 Rare Item Ticket 2: Thêm Option Mastery Bonus cấp 1 vào 1 đồ ruud bất kỳ.
 • 2 Rare Item Ticket 2: Thêm Option Mastery Bonus cấp 2 vào 1 đồ ruud bất kỳ
 • 3 Rare Item Ticket 2: Thêm Option Mastery Bonus cấp 3 vào 1 đồ ruud bất kỳ
Khi sở hữu Rare Item Ticket 3 các bạn có thể đổi được các món đồ sau (chọn một trong các món):
 • 3 Rare Item Ticket 3: Ring, Pendant đặc biệt + 1 OPT tự chọn.
 • 4 Rare Item Ticket 3: Ring, Pendant đặc biệt + 2 OPT tự chọn.
 • 5 Rare Item Ticket 3: Ring, Pendant đặc biệt + 3 OPT tự chọn.
 • 6 Rare Item Ticket 3: Ring, Pendant đặc biệt + 3 OPT + 4% hồi HP tự chọn.
Lưu ý: Sẽ có nhiều người thắc mắc ngựa này so với ngựa đua top. Ngựa đua top sẽ có sẵn opt thuộc tính và 1 opt đặc biệt. Ngựa tại event Moss sẽ nhận được là ngựa không có opt thuộc tính, opt đặc biệt và để đổi thành opt thuộc tính cần rất nhiều công sức. Tuy nhiên opt đặc biệt chỉ có tại ngựa đua top.

 

Theo dõi ngay

6,634Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất