Bổ sung dịch vụ thuê Sách thuộc tính + 15, Errtel of Radiance cho máy chủ (Speed Volcano)

Mục thuê đồ ở góc phải màn hình https://id.lifemu.com/shop

Để giúp người chơi trải nghiệm cũng như có cơ hội sở hữu Punish để lên những map cao nhất và lên cấp độ nhanh hơn, bất kỳ ai cũng có thể thuê Errtel of Radiance. Vui lòng chọn OPT mong muốn và cấp độ (nên chọn luôn MAX 10-10-10 để không phải tốn bùa đập lên). Đối với Sách thuộc tính – chọn số lượng Slot mong muốn và hệ.

  • Có thể thuê bằng LC hoặc GP. Giá LC và GP có hiển thị chi tiết sau khi chọn OPT và cấp độ.
    Với sự xuất hiện của Radiance, sẽ có 1 sự kiện PVP Vulcanus trước khi máy chủ sát nhập. Thông tin chi tiết sẽ được đăng tải sớm.

Lưu ý: Vật phẩm mua tại shop thuê đồ chỉ có thể sử dụng tại máy chủ Speed Volcano. Khi chuyển về các máy chủ gốc sẽ bị xóa. Vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng dịch vụ.

Theo dõi ngay

6,000Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất