Binh Đoàn Goblin Vàng

Thời gian xuất hiện: Từ 18h00 đến 22h00 hàng ngày. Vào các ngày diễn ra bảo trì sẽ chỉ xuất hiện vào ngày hôm sau

Các map xuất hiện: Nars / Ferea / Nixie Lake / Deep Dungeon 1 đến 5 / Swamp Of Darkness / Kubera Mine / Abyss of Atlans 1 / Scored Canyon / Red Smoke Icarus / Arenil Temple / Ashy Aida

Số lượng: 2 Goblin 1 Map

Thời gian hồi sinh sau khi chết: 60 phút

Sự kiện áp dụng cho cả máy chủ Tình Yêu và Sức Mạnh

Các loại sách

Titan’s Anger Drop từ Golden Goblin. Triệu hồi Golden Titan [1]
Tantalose’s Punishment Drop từ Golden Titan. Triệu hồi Tantalose [1]
Erohim’s Nightmare Drop từ Golden Tantalose. Triệu hồi Erohim’s [1]
Hell Maine’s Insanity Drop từ Golden Erohim. Triệu hồi Hell Maine’s [1]
Kundun’s Greed Drop từ Golden Hell Maine. Triệu hồi Golden Kundun [1] và Golden Tantalose [5]

Các loại Boss và Drop

Golden Goblin

Titan’s Anger /100,000 ZEN / 1 Ngọc bất kỳ bao gồm cả Gemstone
Golden Titan

Tantalose’s Punishment / 100,000 ZEN / 2 Ngọc bất kỳ bao gồm cả Gemstone

Golden Tantalose

Erohim’s Nightmare / 100,000 ZEN / 2 Ngọc bất kỳ bao gồm cả Gemstone

Golden Erohim

Hell Maine’s Insanity / 100,000 ZEN / 2 Ngọc bất kỳ bao gồm cả Gemstone

Golden Hell Maine

Kundun’s Greed / 100,000 ZEN / Wings of Angel and Devil 14 ngày / 2 Ngọc bất kỳ bao gồm cả Gemstone / 20 Ngọc bất kỳ bao gồm cả Gemstone

Golden Kundun

Wings of Angel and Devil 14 ngày / 3 vật phẩm bất kỳ bao gồm các loại ngọc (x1 hoặc x10) – Guardian Enhanced Stone – Guardian Elite Opt Change Seal – 2 Golden Senteces – Garuda Flame (tỷ lệ thấp)

Theo dõi ngay

6,634Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất