Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 07.01.2022

Thời gian: từ 15h00 đến 20h00
  • Bảo dưỡng máy chủ
  • Sao chép dữ liệu cho sự kiện Công Thành Chiến Liên Máy Chủ lần 1.
  • Cập nhật lại hệ thống sự kiện/Ruud. Thay đổi giới hạn tham gia sự kiện tại 2 máy chủ Tình Yêu – Sức Mạnh: BC – 4, CC – 8, DV – 8. Cập nhật giới hạn Devil Square lên 30 người.
  • Tăng tỷ lệ mở Ruud tại Sức Mạnh lên 90% (tương đương với Tình Yêu).
  • Giảm yêu cầu nhận box khi đi CC (Tình Yêu)
  • Bổ sung Jewel of Wisdom vào Cash Shop. Giá bán – 1000 GP. Tăng tỷ lệ đập Jewel of Wisdom lên 50% (Tình Yêu và Sức Mạnh). (Tình Yêu và Sức Mạnh).
  • Cập nhật giá Cash Shop (Sức Mạnh)
  • Mở sự kiện Golden Goblin (Sức Mạnh)
  • Cập nhật sửa lỗi cho các máy chủ Test Season 17
Một vài thay đổi khác sẽ được cập nhật sau khi bảo trì kết thúc.

Theo dõi ngay

6,634Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất