Arca War Tình Yêu (Tháng 11)

Thời gian:
  • 14.11.2021 – 20h00 đến 21h00
  • 05.12.2021 – 21h00 đến 22h00 (chuyển từ 28.11.2021 do sự kiện đua top vẫn đang diễn ra và EXP từ Arca War có thể dẫn đến sự khác biệt).
Giải thưởng cơ bản
  • Buff EXP, Damg, DD trong vòng 7 ngày (dành cho toàn bộ thành viên Guild)
Giải thưởng chiếm map
  • Chiếm Alkmaar: 5.000 WCoin + 5 Golden Senteces
  • Chiếm Debenter: 10.000 WCoin + 10 Golden Senteces
  • Chiếm map Ubaid: 15.000 WCoin + 15 Golden Senteces
Các Chủ Guild vui lòng lưu ý nộp rena trước thời điểm diễn ra sự kiện.

Theo dõi ngay

6,634Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất