Arca War Sức Mạnh (Tháng 11)

Thời gian:
  • 06.11.2021 – 20h00 đến 21h00
  • 14.11.2021 – 21h00 đến 22h00
  • 20.11.2021 – 20h00 đến 21h00
  • 28.11.2021 – 21h00 đến 22h00
Giải thưởng cơ bản
  • Buff EXP, Damg, DD trong vòng 7 ngày (dành cho toàn bộ thành viên Guild)
Giải thưởng chiếm map
  • Chiếm Alkmaar: 5.000 WCoin và 5 Golden Senteces
  • Chiếm Debenter: 10.000 WCoin và 10 Golden Senteces
  • Chiếm map Ubaid: 15.000 WCoin và 15 Golden Senteces
Các Chủ Guild vui lòng lưu ý nộp rena trước thời điểm diễn ra sự kiện.

Theo dõi ngay

6,000Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất