Tọa độ các Spot tại Map Deep Dungeon 3-4-5

Do bản đồ chưa hiển thị Spot nên tạm thời sẽ liệt kê các Spot tại bài viết này. Từ Deep Dungeon 1 trở đi sẽ có thểm các spot nhỏ từ 3 đến 6 quái.

Deep Dungeon 3

  • Spot 8 quái: 23-37, 42-51, 39-88, 7-140, 140-156, 163-158, 177-199, 205-217, 186-228, 121-216, 69-245, 47-240, 28-227, 11-212, 20-192, 18-174
  • Spot nhỏ: 64-53, 33-105, 5-100, 82-100, 103-112, 44-154, 151-200, 166-241, 77-214.

Deep Dungeon 4

  • Spot 8 quái: 66-39, 92-33, 99-79, 232-19, 237-94, 183-95, 162-140, 184-153.

Deep Dungeon 5

  • Spot 8 quái: 36-10, 120-16, 57-48, 38-92, 10-83, 18-194, 20-219, 172-209, 241-77, 180-99

Theo dõi ngay

6,000Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất