Cập nhật mã bảo mật cho tài khoản và các giao dịch trên trang chủ

Để tăng cường bảo mật cho các tính năng như Chuyển LC, Đổi WCoin, Đổi mật khẩu cho tài khoản, ngươi chơi có thể vào thiết lập mã bảo mật trong quản lý tài khoản.

  • Vào tính năng Thiết lập – Bảo mật – https://hard.lifemu.com/settings (Quyền Lực) và https://id.lifemu.com/settings (TY-SM-PH)
  • Nếu tài khoản chưa thiết lập mã bảo mật, vui lòng thiết lập lần đầu.
  • Sau khi thiết lập mã bảo mật, mỗi giao dịch chuyển LC, đổi WCoin hoặc đổi mật khẩu sẽ cần điền mã bảo mật. Nếu tài khoản chưa thiết lập mã bảo mật, tính năng sẽ hoạt động mà không cần mã bảo mật.

Lưu ý:

  • Không nên sử dụng mã bảo mật đơn giản
  • Mã bảo mật không nên trùng với mật khẩu của tài khoản

Theo dõi ngay

6,000Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất