Hệ thống Phạt DMG và cấp độ quái vật từ map Deep Dungeon 1 trở lên

Thông tin chi tiết về cấp độ quái vật và cấp độ hết phạt DMG sau khi làm nhiệm vụ 4.

  • Yêu cầu cấp độ để hết phạt DMG: Cấp độ của nhân vật cao hơn cấp độ của quái vật tối thiểu 600 cấp độ.

Thông tin tại phiên bản Mu Online Season 19 Part 1-2 trở xuống. Từ Mu Online Season 19 Part 1-3 sẽ có thay đổi về cấp độ quái vật và cấp độ dịch chuyển.

Map Cấp Độ Dịch Chuyển Tên Quái Vật Cấp Độ Quái Vật Cấp Độ Hết Phạt DMG
Deep Dungeon 1
770
Deep Dungeon Skeleton Warrior 170 Không bị phạt
Deep Dungeon Larva 170 Không bị phạt
Deep Dungeon Cyclops 170 Không bị phạt
Deep Dungeon 2
770
Deep Dungeon Ghost 200 Không bị phạt
Deep Dungeon Hellhound 200 Không bị phạt
Deep Dungeon 3
770
Deep Dungeon Chief Skeleton Archer 230 830
Deep Dungeon Hell Spider 250 850
Deep Dungeon 4
770
Deep Dungeon Chief Skeleton 250 850
Deep Dungeon Hell Spider 250 850
Deep Dungeon 5
770
Deep Dungeon Thunder Lich 275 875
Deep Dungeon Poison Bull Fighter 275 875
Deep Dungeon Dark Knight 275 875
Swamp of Darkness
800
Swamp Ent 275 875
Wooden Beast 275 875
Swamp Wizard 275 875
Mutantile 275 875
Kubera Mine
850
Mine Digger 380 980
Mine Carrier 380 980
Mine Driller 380 980
Dead Digger 400 1,000
Dead Shoveler 400 1,000
Dead Porter 400 1,000
Atlas (Abyss) 1
1,000
Bahamut of Abys 410 1,010
Vepar of Abyss 410 1,010
Atlas (Abyss) 2
1,020
Medium Bahamut of Abyss 430 1,030
Silver Valkyrie of Abyss 430 1,030
Atlas (Abyss) 3
1,030
Great Bahamut of Abyss 445 1,045
Lizard King of Abyss 460 1,060
Scorched Canyon
1,050
Scotched Warrior 470 1,070
Scorched Assasin 470 1,070
Scotch Wizard 480 1,080
Red Icarus
1,070
Red Alquamos 490 1,090
Red Queen Rainier 490 1,090
Red Mega Crust 495 1,095
Red Alpha Crust 495 1,095
Red Phantom Knight 500 1,100
(Elite) Great Drakan 510 1,110
(Elite) Phoenix of Darkness 515 1,115

Theo dõi ngay

6,000Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất