Bảo trì toàn bộ máy chủ ngày 26.02.2024

Thời gian dự kiến: Từ 16h00 đến 20h00 ngày 26.02.2024.

Nội dung:

  • Bảo dưỡng toàn bộ máy chủ
  • Chuẩn bị cho các sự kiện sẽ diễn ra trong tuần sau liên quan đến máy chủ Quyền Lực và Liên Máy Chủ
  • Mở sự kiện Boss Battle Together (Quyền Lực)
  • Cập nhật thêm 1 số Spot thường và S-Spot (6 quái) tại các map Deep Dungeon 1-2-3-4-5 (Quyền Lực)

Mọi thay đổi khác sẽ được cập nhật liên tục cho đến khi bảo trì kết thúc. Vui lòng theo dõi trên Cộng đồng LifeMU hoặc trang chủ.

Theo dõi ngay

6,000Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất