Hệ thống chỉ số và những thay đổi tại LifeMU trong balance

 1. Đồ thần có thể đập Đá Tạo Hóa (trong phiên bản gốc Season 16.1.2 vẫn chưa có chức năng này).
 2. Hệ thống DD, REF, Shield được điều chỉnh lại để cân bằng hơn, những thông số khác vẫn giữ như cũ
 • Max DD – 85%
 • Max Reflect – 90%
 • Max Shield – 3600%
 • Max Excellent DMG – 70%
 • Max Critical DMG – 80%
 1. Hệ thống Punish – DMG tối đa khi đánh Punish trên PVM là 600.000. Punish có thể sử dụng để PVP (tính trên % hp của đối phương)
 2. Hệ thống Socket được làm lại Bonus. Thay vì 3% x2 DMG và 1% Loại Bỏ Phòng Thủ sẽ là 10% và 6% khi đủ điều kiện kích hoạt. Tuy nhiên, chưa chắc với chỉ số trên thì Socket có thể PK lại được Ruud vì cần có kỹ năng, thông thường mọi người sử dụng seed để lấy thêm chỉ số bonus, dùng cho phụ kiện và pendant socket. Trong phiên bản Season 16.1.3 Webzen đã cho phép Socket có thể đập được Đá Tạo Hóa (hiện tại chưa áp dụng).

Thông tin chi tiết về chỉ số các loại Seed, cách tính Bonus mọi người có thể tham khảo tại đây

Thông tin về hệ thống socket, các loại seed sphere và bonus socket tại LifeMU

 1. Công thức tính DMG Combo gốc (chưa tính các thông số phụ trợ, bonus từ đồ và Wing)
 • Damage = (Sức Mạnh * 6) + Nhanh Nhẹn + Năng Lượng

6. Những vật phẩm cần lưu ý phụ trợ khá tốt cho PVP

Các loại Ring/Pendant đặc biệt, Pendant đặc biệt Socket là những vật phẩm có thêm các OPT kháng Loại SD, Loại Bỏ Phòng Thủ, Kháng x2 DMG. Khi tăng lên 1 cấp, thông số sẽ tăng 1%. Sử dụng Rare Item Ticket 12 để nâng cấp (có tại các event của LifeMU). Chỉ có thể nhận những vật phẩm này tại các sự kiện.

Ví dụ về Pendant đặc biệt socket (2 loại dành cho DMG phép và DMG vật lý)

7. Hệ thống Wing 4 (Cập nhật Season 18 Part 2-2)

 • Số OPT tối đa của 1 Wing 4 là 4 OPT.
 • OPT của Wing 4 sẽ có 9 cấp độ: 3-5-6-7-8-9-10-11-12-13%
 • OPT thứ 3 và thứ 4 của Wing 4 sẽ chỉ nhận được từ các sự kiện trong phiên bản Season 18 Part 2-2 trở lên
 • Nếu Wing đã có 2 OPT, để nâng cấp lên OPT trên 7% cần có 2 OPT 7%. Không thể nâng cấp riêng 1 OPT lên % cao hơn 7% nếu OPT thứ 2 chưa đủ 7% (tức cấp 3)
 • Đối với các Wing có từ 3 đến 4 OPT – để nâng cấp OPT 7% trở lên cần có tối thiểu 2 OPT đã có 7% (Ví dụ: Wing 4 OPT 7-3-3-3 sẽ không thể nâng OPT 7% lên 8%. Để nâng OPT lên 8% cần có tối thiểu 2 OPT 7%, có nghĩa là Wing 4 OPT 7-7-3-3 mới có thể nâng 1 OPT 7% lên 8%)
 • Đối với các OPT từ 8% trở lên, chênh lệch giữa 2 OPT không được quá 1%. Tức nếu 1 OPT 7% và 1 OPT 8%, cần nâng OPT 7% còn lại lên 8% mới được nâng tiếp OPT 8% lên 9%.

Thông tin sẽ được tổng hợp thêm theo thời gian.

Theo dõi ngay

6,000Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất