Thông tin về Sách Thuộc Tính và Linh Thạch Master (cấp 2) tại LifeMU

Máy chủ Phục Hưng đón nhận khá nhiều newbie mới tham gia vào cộng đồng LifeMU nên những config riêng của LifeMU nhiều người chơi vẫn chưa nắm rõ. Do đó, sẽ có những thông tin cơ bản và hỗ trợ người chơi về vấn đề này.
  • Linh thạch cấp 1 tại LifeMU có Hạng (Rank) tối đa là 5
  • Sách Thuộc Tính Master (cấp 2) có thể sử dụng từ cấp độ 800
  • Linh thạch Master (cấp 2) tại LifeMU có Hạng (Rank) tối đa là 4. Để có thể nâng cấp lên linh thạch master Rank 4, người chơi cấn có Linh Thạch cấp 1 Rank 4 (10-10-10-10)
Linh thạch cấp 1 tại máy chủ Phục Hưng hiện đang bị giới hạn ở Hạng (Rank) 3 nên khi người chơi nâng cấp lên linh thạch master (cấp 2) sẽ chỉ là Rank 3.
Để hỗ trợ những người chơi nào chưa rõ thông tin trên, khi bước qua Giai Đoạn 2 của máy chủ Phục Hưng, LifeMU sẽ cho phép người chơi nâng cấp từ Linh thạch master Rank 3 lên Linh thạch master Rank 4 kèm theo phí là Rare Item Ticket 1.
  • 2 Linh Thạch Master Rank 3 (10-10-10) cùng Slot và cùng loại OPT ẩn (Passionite/Fighting) sẽ có thể đổi được Linh Thạch Master Rank 4 (0-0-0-0) có OPT ẩn tương tự như Linh Thạch master Rank 3. Phí sẽ là 2 Rare Item Ticket 1.

Theo dõi ngay

6,000Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất