Thông tin cập nhật phiên bản Season 18 Part 2-2

1. Khuyên tai cấp 6

2. Thú cưỡi cấp 5 nâng cấp từ cáo lên – có sừng hươu mặt gấu tên là UR. Theo phỏng đoán, thú cưỡi này mô phỏng quái vật Wendigo trong truyền thuyết. Cấp độ sử dụng: 1200. Sẽ chỉ có 4 OPT.

3. Hệ thống Battle Pass nhận thưởng Buff và vật phẩm đặc biệt.

4. Muun mới Premium: Tempest Mune

5. Map mới – Bloody Tarkan.

6. Cấp độ giới hạn – 1550.

7. Cập nhật lại cách thức nâng cấp Wing mới. Chính thức cho phép Wing 4 đi kèm 3-4 OPT.

Tại LifeMU cũng sẽ nâng cấp được từ các Wing hiện tại lên 3-4 OPT.

8. Thay đổi một vài chỉ số và thống số của các class: DK, MG, RF, Slayer.

Bổ sung thêm chỉ số: Combat Power (%) đối với các dòng thuần chiến. Các vũ khí của các class trên sẽ có thêm dòng Chiến và DMG tăng theo tỷ lệ % – Cái này có thể Webzen làm ra để cân bằng với các dòng phép. DK – sức mạnh, MG – sức mạnh/nhanh nhẹn, RF – nhanh nhẹn/năng lượng, Slayer – nhanh nhẹn sẽ nâng chỉ số của dòng này lên.

  • DK sẽ tiêu hao 3 AG mỗi khi ra skill.
  • MG: Tăng thêm Sức mạnh cho skill buff ‘Spiral Charge’
  • RF: Tăng tỷ lệ Attack Rate, tăng sức mạnh của skill AALH, tăng thêm 2 DMG cho 1 số skill tại MT4, Tăng thêm 2 Range cho các skill tại MT4, số lượng mục tiêu khi tấn công tại 1 số kỹ năng là 2 mục tiêu.

Theo dõi ngay

6,000Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất