Thời gian cập nhật chính thức phiên bản Season 18 Part 1-1

Thời gian dự kiến: bảo trì ngày 07.11.2022. Thời gian chi tiết sẽ được cập nhật sớm.

Áp dụng cho máy chủ Tình Yêu, Sức Mạnh và Test cố định. Nếu kịp thời xử lý phiên bản Season 18 Part 1-2, sẽ tiến hành cập nhật cho các máy chủ trên.

Trong phiên bản Season 18 Part 1-1 sẽ chỉ có nhân vật mới Illusion Knight : Jacquard. Tức lần update này chỉ dành để cập nhật class mới vào hệ thống. Phiên bản Season 18 Part 1-2 với Set Ruud mới, Vũ Khí Ruud mới sẽ cập nhật sau 1 khoảng thời gian khi phiên bản mới đi vào ổn định.

Cấp độ tối đa tại phiên bản trên vẫn là 1450. Cấp độ 1500 sẽ được áp dụng tại phiên bản Season 18 Part 1-2 tương tự như Webzen Korea.

Sự kiện đua top nhân vật mới IK chào mừng phiên bản Season 18

Thời gian: Sau bảo trì update phiên bản Season 18 cho đến bảo trì ngày 18.11.2022

Giải thưởng:

  • Hạng 1: Wing 3 + 15 + Luck + 2 OPT tự chọn / Set Ruud 3 + 0 + Luck / Vũ Khí Ruud 3 + Luck + 3 OPT tự chọn
  • Hạng 2: Wing 3 + 13 + Luck + 1 OPT tự chọn / Set Ruud 2 + 0 + Luck / Vũ Khí Ruud 2 + Luck + 3 OPT tự chọn
  • Hạng 3: Wing 3 + Luck + 1 OPT tự chọn / Set Ruud 1 + 0 + Luck của Class tương ứng / Vũ Khí Ruud 1 + Luck + 3 OPT tự chọn

Lưu ý:

  • Toàn bộ sự kiện áp dụng cho cả máy chủ Tình Yêu và Sức Mạnh
  • Thông tin có thể thay đổi trước khi sự kiện diễn ra
  • Vật phẩm chỉ được nhận cho class IK.

Theo dõi ngay

6,000Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất