Thay đổi sau bảo trì ngày 23.12.2022

Phục Hưng

 • Cập nhật giai đoạn 3
 • EXP cơ bản tăng lên 70%. Sau cấp độ 1150 sẽ giảm dần tương tự 2 máy chủ Tình Yêu và Sức Mạnh
 • Sự kiện trên 1000 mới có thể nhận 2 Mastery Box
 • Thay đổi Drop Ngọc tổng thể phù hợp với giai đoạn 3, lượng Ngọc drop trong giai đoạn 2 kèm theo số lượng vật phẩm người chơi đã lên được vào thời điểm hiện tại có thể sử dụng 1 thời gian dài. Ngọc sẽ bắt đầu được cân bằng lại để ổn định tỷ giá, thị trường nhằm hướng đến một chặng đường dài tính bằng năm – ổn định tỷ lệ drop của Phục Hưng cho phù hợp với Tình Yêu và Sức Mạnh.
 • Bổ sung thêm BOL vào Mastery Box, BOL bắt đầu hoạt động
 • Bổ sung Event PVP tại sub-server 1 (nhận 3 box).

Tình Yêu

 • Bỏ các cơ chế nhận GP thông qua sự kiện. GP chỉ có thể nhận được thông qua Online
 • Cập nhật lại toàn bộ Cash Shop
 • Tăng EXP cơ bản sau khi đã loại bỏ bùa EXP cho máy chủ. EXP sẽ tương đương với máy chủ Sức Mạnh
 • Tăng Drop dựa trên bài vote được mở vào ngày 21.12.2022. Tỷ lệ drop dựa vào tốc độ kill, bùa Drop và tỷ lệ drop chung của mỗi sub (sub vip sẽ drop cao hơn).

Sức Mạnh

 • Cập nhật đổi class Wing 4 tương tự máy chủ Tình Yêu

Theo dõi ngay

6,634Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất