Thay đổi các mốc nạp WCoin (áp dụng từ tháng 3)

1. Nạp thẻ điện thoại: 100k = 900 WCoin

2. Nạp qua atm/momo: 100k = 1.000 Wcoin

Các mốc nạp để nhận bonus đối với atm/momo:

 • 500k = 6.000 WCoin (20%)
 • 1000k = 13.000 WCoin (30%)
 • 3000k = 42.000 WCoin (40%)
 • Các mốc nạp để nhận bonus đối với atm/momo:
  • 500k = 6.000 WCoin (20%)
  • 1000k = 13.000 WCoin (30%)
  • 3000k = 42.000 WCoin (40%)
  • 5000k = 75.000 WCoin (50%)
  • 10.000k = 160.000 WCoin (60%)
  • 20.000k = 340.000 WCoin (70%)

Kể từ Tháng 3 sẽ không có bonus bổ sung theo cash shop giống như trước đây.

Tin liên quan