Sự kiện Ngày hội Moss Tình Yêu

Thời gian: 20h00 đến 22h00 ngày 24.07.2021 (Thứ 7)

Cash Shop sẽ mở bán Miracle Coin trong 1 khoảng thời gian và người chơi có thể sử dụng để trao đổi với Thương nhân Moss khi tính năng đổi Miracle Coin mở. Mỗi sự kiện sẽ có danh sách vật phẩm khác nhau.

 • Thời gian mở bán Miracle Coin – Từ 19h00 đến 21h45
 • Thời gian mở tính năng đổi Miracle Coin – Từ 20h00 đến 22h00

Cách thức chơi Coin:

 • Mua Miracle Coin tại Cash Shop
 • Tìm đến NPC Moss Elbeland

Danh sách vật phẩm Miracle Coin

 • Mysterious Stone – 50%
 • Guardian Enhanced Stone – 32%
 • Sculpture – 9%
 • Elite Guardian Stone – 5.5.%
 • Seal of Ghost Horse – 1%
 • Rare Item Ticket 4 – 1%
 • Rare Item Ticket 12 – 1%
 • Rare Item Ticket 11 – 0.5%

Khi sở hữu Rare Item Ticket 4, người chơi có thể chọn các tính năng sau

 • 1 Rare Item Ticket 4: Đổi hệ của Radiance
 • 2 Rare Item Ticket 4: Đổi Option Rank 1 của Radiance – tối đa cấp II
 • 3 Rare Item Ticket 4: Nâng cấp Option Rank 1 của Radiance từ cấp II lên cấp III – chỉ áp dụng cho DMG, DEF II.

Khi sở hữu Rare Item Ticket 11, người chơi có thể chọn tính năng sau

 • 1 Rare Item Ticket 11: Thêm 1 OPT exl cho vật phẩm/vũ khí bất kỳ (ngoại trừ Wing). Tối đa 3 OPT EXL.
 • 2 Rare Item Ticket 11: Đổi OPT cho Khuyên tai bất kỳ
 • 3 Rare Item Ticket 11: Đổi OPT cho Ice Dragon bất kỳ
 • 4 Rare Item Ticket 11: Đổi OPT cho Wing 4 (chỉ áp dụng cho 4 OPT – x2, Ignore, Full HP, Full Ref)

Khi sở hữu Rare Item Ticket 12, người chơi có thể sử dụng để nâng cấp + của Ring/Pen đặc biệt (phí theo cấp số nhân). Mỗi cấp độ sẽ tăng 1% tính năng đặc biệt.
0->1 = 1 RR12, 1->2 = 2 RR12, 2->3 = 4 RR12, 3->4 = 8 RR12, 4->5 = 16 RR12, 5-> 6 = 32 RR12

Lưu ý:

 • Miracle Coin sẽ không thể giao dịch, treo shop hay để vào hòm chung.
 • Khi mua thừa Miracle Coin, người chơi sẽ phải đợi đến lần event tiếp theo để sử dụng.
 • Danh sách vật phẩm và tỷ lệ có thể thay đổi trước khi sự kiện diễn ra.
 • Silver/Golden Sealed Box có thể giao dịch được, tuy nhiên khi tạo ra Box hoàn chỉnh sẽ không thể giao dịch.

Theo dõi ngay

6,634Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất