Sự kiện ngày hội Moss nhân dịp kỷ niệm 5 năm LifeMU (Tình Yêu và Sức Mạnh)

Thời gian: 20h00 đến 23h00 ngày 15.06.2022 (Thứ 4)

Cash Shop sẽ mở bán Miracle Coin trong khoảng thời gian trên và người chơi có thể sử dụng để trao đổi với Thương nhân Moss khi tính năng đổi Miracle Coin mở. Miracle Coin không thể trade hoặc cất vào thùng đồ chung.

Ưu đãi đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 5 năm LifeMU – Khi mua 100 đồng Miracle Coin, người chơi sẽ nhận được 500 GP vào tài khoản (mua 10 lần sẽ nhận được 5000 GP). Thời gian trao quà – trong vòng 24h kể từ khi sự kiện kết thúc.

Moss tập trung những vật phẩm để chuẩn bị cho phiên bản Season 17 Part 2.

Cách thức chơi Coin:

 • Mua Miracle Coin tại Cash Shop
 • Tìm đến NPC Moss Elbeland

Danh sách vật phẩm Miracle Coin

 • Guardian Enhanced Stone – 28.95%
 • Seed Sphere cấp 1 – 20%
 • Seed Sphere cấp 2 – 16%
 • Seed Sphere cấp 3 – 11%
 • Seed Sphere cấp 4 – 6%
 • Talisman of Ascension I – 3%
 • Mysterious Stone – 3%
 • Elite Guardian Enhanced – 3%
 • Three Vacancies – 2%
 • Brown Panda Ring – 2%
 • Rare Item Ticket 12 – 1.5%
 • Rare Item Ticket 4 – 1%
 • Rare Item Ticket 8 – 1%
 • Rare Item Ticket 11 – 1%
 • Jewel of Wisdom – 0.5%
 • Jewel of Kundun – 0.05%

Rare Item Ticket 4

 • 1 Rare Item Ticket 4: Đổi hệ của Radiance
 • 2 Rare Item Ticket 4: Đổi Option Rank 1 của Radiance – tối đa cấp II
 • 3 Rare Item Ticket 4: Nâng cấp Option Rank 1 của Radiance từ cấp II lên cấp III – chỉ áp dụng cho DMG, DEF II.
 • 5 Rare Item Ticket 4: Đổi OPT thuộc tính thứ 2 của Wing 4
 • 8 Rare Item Ticket 4: Thêm OPT thuộc tính thứ 2 của Wing 4.

Rare Item Ticket 8

 • 1 Rare Item Ticket 8: Xóa OPT 28 của vật phẩm về 0
 • 2 Rare Item Ticket 8: Đổi hệ kháng (Rank 2) linh thạch cấp 1
 • 2 Rare Item Ticket 8: Đổi 1 OPT PVP <-> PVM của linh thạch cấp 1

Rare Item Ticket 11

 • 1 Rare Item Ticket 11: Thêm 1 OPT exl cho vật phẩm/vũ khí bất kỳ (ngoại trừ Wing). Tối đa 3 OPT EXL.
 • 2 Rare Item Ticket 11: Đổi OPT cho Khuyên tai bất kỳ
 • 3 Rare Item Ticket 11: Đổi OPT cho Ghost Horse, Ice Dragon và Lion bất kỳ
 • 4 Rare Item Ticket 11: Đổi OPT cho Wing 4 (chỉ áp dụng cho 4 OPT – x2, Ignore, Full HP, Full Ref)

Khi sở hữu Rare Item Ticket 12, người chơi có thể sử dụng để nâng cấp + của Ring/Pen đặc biệt (phí theo cấp số nhân). Mỗi cấp độ sẽ tăng 1% tính năng đặc biệt.
0->1 = 1 RR12, 1->2 = 2 RR12, 2->3 = 4 RR12, 3->4 = 8 RR12, 4->5 = 16 RR12, 5-> 6 = 32 RR12

Hỗ trợ quy đổi Rune tím từ Seed Sphere cấp 1, 2. Chỉ hỗ trợ đổi với Seed cấp 1 và 2. Quá trình hỗ trợ diễn ra từ ngày 15.06.2022 đến bảo trì ngày 17.06.2022

 • 1 Seed Sphere cấp 1 = 5 Rune Tím (Sphere Upgrade Rune)
 • 1 Seed Sphere cấp 2 = 10 Rune Tím (Sphere Upgrade Rune)

Lưu ý:

 • Miracle Coin sẽ không thể giao dịch, treo shop hay để vào hòm chung
 • Blessed Decoration Ring: Tăng 15% DMG và 10 Speed (255 độ bền).
 • Jewel of Dark Life: Đập vật phẩm bất kỳ lên OPT 16
 • Jewel of Kundun: Đập vật phẩm bất kỳ lên +15 (ngoại trừ Pendant, Ring, Earrings hoặc thú cưỡi)
 • Khi mua thừa Miracle Coin, người chơi sẽ phải đợi đến lần event tiếp theo để sử dụng
 • Danh sách vật phẩm và tỷ lệ có thể thay đổi trước khi sự kiện diễn ra.

Theo dõi ngay

6,634Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất