Sự kiện ngày hội Moss (Tình Yêu và Sức Mạnh)

Thời gian: 20h00 đến 23h00 ngày 14.01.2022 (Thứ 6)

Sự kiện cuối cùng trước khi cập nhật phiên bản Season 17, chủ đạo sẽ là mysterious stone cho người chơi đập OPT của Set Ruud 8 và Vũ Khí Ruud 7. Áp dụng cho cả 2 máy chủ Tình Yêu và Sức Mạnh.

Cash Shop sẽ mở bán Miracle Coin trong khoảng thời gian trên và người chơi có thể sử dụng để trao đổi với Thương nhân Moss khi tính năng đổi Miracle Coin mở. Miracle Coin không thể trade hoặc cất vào thùng đồ chung.

Cách thức chơi Coin:

 • Mua Miracle Coin tại Cash Shop
 • Tìm đến NPC Moss Elbeland

Danh sách vật phẩm Miracle Coin

 • Mysterious Stone – 42%
 • Guardian Enhanced Stone – 35.5%
 • Golden Sentences – 8%
 • Seed Sphere cấp 2 – 4%
 • Jewel of Luck – 2.65%
 • Seed Sphere cấp 3 – 2%
 • Seed Sphere cấp 4 – 1%
 • Condor Flame – 1%
 • Rare Item Ticket 10 – 1%
 • Rare Item Ticket 12 – 1%
 • Rare Item Ticket 9 – 0.5%
 • Rare Item Ticket 4 – 0.5%
 • Rare Item Ticket 11 – 0.5%
 • Jewel of Excess – 0.2%
 • Garuda Flame – 0.1%
 • Jewel of Kundun – 0.05%

Khi sở hữu Rare Item Ticket 4, người chơi có thể chọn các tính năng sau

 • 1 Rare Item Ticket 4: Đổi hệ của Radiance
 • 2 Rare Item Ticket 4: Đổi Option Rank 1 của Radiance – tối đa cấp II
 • 3 Rare Item Ticket 4: Nâng cấp Option Rank 1 của Radiance từ cấp II lên cấp III – chỉ áp dụng cho DMG, DEF II.

Khi sở hữu Rare Item Ticket 9, người chơi có thể chọn tính năng sau

 • 1 Rare Item Ticket 9: Quyền đổi 2 Wing 3 + 15 lấy Badge Of Conqueror
 • 4 Rare Item Ticket 9: Quyền đổi 2 Wing Conqueror + 15 = Wing of Power + Luck 1 Opt tự chọn.

Rare Item Ticket 10

 • 1 Rare Item Ticket 10: Đổi 1 Errtel of Radiance Attack Success Rate hoặc Defense Success Rate + 0 Rank 1 hệ bất kỳ
 • 2 Rare Item Ticket 10: Đổi 1 Errtel of Radiance DMG II hoặc DEF II + 0 Rank 1 hệ bất kỳ

Khi sở hữu Rare Item Ticket 11, người chơi có thể chọn tính năng sau

 • 1 Rare Item Ticket 11: Thêm 1 OPT exl cho vật phẩm/vũ khí bất kỳ (ngoại trừ Wing). Tối đa 3 OPT EXL.
 • 4 Rare Item Ticket 11: Đổi OPT cho Wing 4 (chỉ áp dụng cho 4 OPT – x2, Ignore, Full HP, Full Ref)

Khi sở hữu Rare Item Ticket 12, người chơi có thể sử dụng để nâng cấp + của Ring/Pen đặc biệt (phí theo cấp số nhân). Mỗi cấp độ sẽ tăng 1% tính năng đặc biệt.
0->1 = 1 RR12, 1->2 = 2 RR12, 2->3 = 4 RR12, 3->4 = 8 RR12, 4->5 = 16 RR12, 5-> 6 = 32 RR12

Lưu ý:

 • Miracle Coin sẽ không thể giao dịch, treo shop hay để vào hòm chung.
 • Jewel of Excess: Sử dụng cho các vật phẩm ngoại trừ ring/pendant/khuyên/wing 4/đồ thần – đập random ra vật phẩm 2 OPT tự chọn.
 • Jewel of Kundun: Đập vật phẩm bất kỳ lên +15 (ngoại trừ Pendant, Ring, Earrings hoặc thú cưỡi)
 • Khi mua thừa Miracle Coin, người chơi sẽ phải đợi đến lần event tiếp theo để sử dụng.
 • Danh sách vật phẩm và tỷ lệ có thể thay đổi trước khi sự kiện diễn ra.

Theo dõi ngay

6,634Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất