Sự kiện Ngày hội Moss (Sức Mạnh)

Thời gian: 20h00 đến 23h00 ngày 22.10.2021 (Thứ 6)

Cash Shop sẽ mở bán Miracle Coin trong 1 khoảng thời gian và người chơi có thể sử dụng để trao đổi với Thương nhân Moss khi tính năng đổi Miracle Coin mở. Mỗi sự kiện sẽ có danh sách vật phẩm khác nhau.

 • Thời gian mở bán Miracle Coin – Từ 19h00 đến 22h45
 • Thời gian mở tính năng đổi Miracle Coin – Từ 20h00 đến 23h00

Cách thức chơi Coin:

 • Mua Miracle Coin tại Cash Shop sv 11
 • Tìm đến NPC Moss Elbeland, Lorencia tại sv 11.

Danh sách vật phẩm Miracle Coin

 • Guardian Enhanced Stone – 39.4%
 • Mysterious Stone – 15%
 • Brown Panda Transformation Ring (255 độ bền) – 14%
 • Sculpture – 10%
 • Elite Guardian Stone – 8%
 • Golden Senteces – 5%
 • Talisman of Ascension I – 2%
 • Seal of Ghost Horse – 1%
 • Rare Item Ticket 3 – 1%
 • Rare Item Ticket 4 – 1%
 • Rare Item Ticket 12 – 1%
 • Condor Flame – 1%
 • Garuda Flame – 0.5%
 • Rare Item Ticket 9 – 0.5%
 • Jewel of Excess – 0.3%
 • Jewel of Luck – 0.3%

Nâng cấp TOA I lên TOA II

 • Trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện Moss sẽ mở tính năng nâng cấp từ TOA I lên TOA II tại NPC Moss. 4 TOA I sẽ ghép được 1 TOA II.

Khi sở hữu Rare Item Ticket 3 người chơi có thể đổi được món đồ sau

 • 2 Rare Item Ticket 3: Ring hoặc Pendant đặc biệt Thường
 • 3 Rare Item Ticket 3: Ring hoặc Pendant đặc biệt + 1 OPT tự chọn.
 • 4 Rare Item Ticket 3: Ring hoặc Pendant đặc biệt + 2 OPT tự chọn.
 • 5 Rare Item Ticket 3: Ring hoặc Pendant đặc biệt + 3 OPT tự chọn.
 • 6 Rare Item Ticket 3: Ring hoặc Pendant đặc biệt + 3 OPT + 4% hồi HP tự chọn.
 • 12 Rare Item Ticket 3: Pendant EXL Socket đặc biệt + 3 OPT + 4% hồi HP tự chọn.

Khi sở hữu Rare Item Ticket 4, người chơi có thể chọn các tính năng sau

 • 1 Rare Item Ticket 4: Đổi hệ của Radiance
 • 2 Rare Item Ticket 4: Đổi Option Rank 1 của Radiance – tối đa cấp II
 • 3 Rare Item Ticket 4: Nâng cấp Option Rank 1 của Radiance từ cấp II lên cấp III – chỉ áp dụng cho DMG, DEF II.

Khi sở hữu Rare Item Ticket 9, người chơi có thể chọn tính năng sau 

 • 1 Rare Item Ticket 9: Quyền đổi 2 Wing 3 + 15 lấy Badge Of Conqueror
 • 4 Rare Item Ticket 9: Quyền đổi 2 Wing Conqueror + 15 = Wing of Power + Luck 1 Opt tự chọn.

Khi sở hữu Rare Item Ticket 12, người chơi có thể sử dụng để nâng cấp + của Ring/Pen đặc biệt (phí theo cấp số nhân). Mỗi cấp độ sẽ tăng 1% tính năng đặc biệt.
0->1 = 1 RR12, 1->2 = 2 RR12, 2->3 = 4 RR12, 3->4 = 8 RR12, 4->5 = 16 RR12, 5-> 6 = 32 RR12

Lưu ý:

 • Miracle Coin sẽ không thể giao dịch, treo shop hay để vào hòm chung.
 • Jewel of Excess: Sử dụng cho các vật phẩm ngoại trừ ring/pendant/khuyên/wing 4/đồ thần – đập random ra vật phẩm 2 OPT tự chọn.
 • Khi mua thừa Miracle Coin, người chơi sẽ phải đợi đến lần event tiếp theo để sử dụng.
 • Danh sách vật phẩm và tỷ lệ có thể thay đổi trước khi sự kiện diễn ra.

Theo dõi ngay

6,000Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất