Sự kiện ngày hội Moss (Tình Yêu – Sức Mạnh – Phục Hưng – Danh Vọng)

Thời gian: 20h00 đến 23h59 ngày 14.11.2023 (Thứ Ba)

 • Sự kiện Moss cuối cùng của phiên bản Season 18 để chuẩn bị các vật phẩm cho phiên bản Season 19.
 • Bổ sung thêm Miracle Coin x10 bên cạnh Miracle Coin x1. x10 tức là 1 lần quay sẽ tiêu tốn 10 đồng Miracle Coin ~ 450 WCoin.

Cash Shop sẽ mở bán Miracle Coin trong khoảng thời gian trên và người chơi có thể sử dụng để trao đổi với Thương nhân Moss khi tính năng đổi Miracle Coin mở. Miracle Coin không thể trade hoặc cất vào thùng đồ chung.

Cách thức chơi Coin:

 • Mua Miracle Coin tại Cash Shop
 • Tìm đến NPC Moss Elbeland

Danh sách vật phẩm Miracle Coin x10

 • Rare Item Ticket 12 – 21%
 • Condor Feather – 20.5%
 • Lucky Coin (x15) – 15.5% (Thay thế Seed Sphere cấp độ 1)
 • Guardian Enhanced Stone (x15) – 14.5%
 • Golden Sentences (x10) – 7%
 • Jewel of Luck – 6%
 • Artifact Enhanced Stone (x10) – 6%
 • Seed Sphere cấp 5 – 4%
 • Garuda Feather – 1.5%
 • Garuda Flame – 1.5%
 • Tempest Muun Egg (x1) – 1%
 • Elite Guardian Enhanced (x15) – 1%
 • Jewel of Kundun – 0.5%

Danh sách vật phẩm Miracle Coin x1

 • Jewel of Creation (x50) – 26.5%
 • Lucky Coin (x1) – 17% (Thay thế Seed Sphere cấp độ 1)
 • Seed Sphere cấp 2 – 16%
 • Guardian Enhanced Stone (x1) – 15%
 • Golden Sentences (x1) – 6%
 • Seed Sphere cấp 3 – 6%
 • Artifact Enhanced Stone (x1) – 3%
 • Seed Sphere cấp 4 – 3%
 • Mysterious Stone – 2%
 • Rare Item Ticket 12 – 1.95%
 • Condor Feather – 1%
 • Elite Guardian Enhanced (x1) – 1%
 • Jewel of Luck (x1) – 0.5%
 • Rare Item Ticket 4 – 0.25%
 • Rare Item Ticket 8 – 0.25%
 • Rare Item Ticket 10 – 0.2%
 • Rare Item Ticket 11 – 0.2%
 • Garuda Flame – 0.1%
 • Garuda Feather – 0.04%
 • Jewel of Kundun – 0.01%

Hỗ trợ quy đổi Rune tím từ Lucky Coin, Seed Sphere cấp 2.

Tỷ lệ đổi từ ngày 14.11.2023 đến hết ngày 21.11.2023

 • 1 Lucky Coin = 5 Rune Tím (Sphere Upgrade Rune)
 • 1 Seed Sphere cấp 2 = 10 Rune Tím (Sphere Upgrade Rune)

Tỷ lệ đổi từ ngày 22.11.2023 đến kỳ Moss tiếp theo

 • 1 Lucky Coin = 4 Rune Tím (Sphere Upgrade Rune)
 • 1 Seed Sphere cấp 2 = 8 Rune Tím (Sphere Upgrade Rune)

Lucky Coin:

 • 1 Lucky Coin = 1 Seed Sphere cấp độ 1 bất kỳ

Hỗ trợ quy đổi Condor Flame từ Rare Item Ticket bất kỳ

 • 1 Rare Item Ticket bất kỳ = 1 Condor Flame

Rare Item Ticket 4

 • 1 Rare Item Ticket 4: Đổi hệ của Radiance
 • 2 Rare Item Ticket 4: Đổi Option Rank 1 của Radiance – tối đa cấp II
 • 3 Rare Item Ticket 4: Nâng cấp Option Rank 1 của Radiance từ cấp II lên cấp III – chỉ áp dụng cho DMG, DEF II.
 • 5 Rare Item Ticket 4: Đổi OPT thuộc tính thứ 2 của Wing 4
 • 8 Rare Item Ticket 4: Thêm OPT thuộc tính thứ 2 của Wing 4.

Rare Item Ticket 8

 • 1 Rare Item Ticket 8: Xóa OPT 28 của vật phẩm về 0
 • 2 Rare Item Ticket 8: Đổi hệ kháng (Rank 2) linh thạch cấp 1
 • 2 Rare Item Ticket 8: Đổi 1 OPT PVP <-> PVM của linh thạch cấp 1
 • 3 Rare Item Ticket 8: Đổi Sách Thuộc Tính cấp 1
Rare Item Ticket 10
 • 1 Rare Item Ticket 10: Đổi 1 Errtel of Radiance Attack Success Rate hoặc Defense Success Rate + 0 Rank 1 hệ bất kỳ
 • 2 Rare Item Ticket 10: Đổi 1 Errtel of Radiance DMG II hoặc DEF II + 0 Rank 1 hệ bất kỳ

Rare Item Ticket 11

 • 1 Rare Item Ticket 11: Thêm 1 OPT exl cho vật phẩm/vũ khí bất kỳ (ngoại trừ Wing). Tối đa 3 OPT EXL.
 • 2 Rare Item Ticket 11: Đổi OPT cho Khuyên tai bất kỳ
 • 3 Rare Item Ticket 11: Đổi OPT cho Ghost Horse, Ice Dragon và Lion bất kỳ

4 Rare Item Ticket 11: Đổi OPT cho Wing 4

 • Đối với OPT thứ 1 và thứ 2 của Wing 4: Các OPT chính (Ignore, X2, Full Ref, Full HP) có thể đổi qua toàn bộ các OPT còn lại nhưng không đổi được từ các OPT khác sang 4 OPT chính nếu OPT đó từ cấp 3 trở xuống. Nếu OPT trên cấp 3 có thể đổi qua lại bất kỳ OPT nào. (Ví dụ: Opt 7% Ignore có thể đổi qua 65 năng lượng nhưng không thể đổi ngược lại. OPT 8% Ignore có thể đổi qua 95 năng lượng và từ 95 năng lượng đổi ngược lại 8% Ignore)
 • Đối với OPT thứ 3 và thứ 4 của Wing 4: Có thể đổi qua lại bất kỳ OPT nào (Ví dụ: Năng lượng đổi qua Ignore)

Khi sở hữu Rare Item Ticket 12 – người chơi có thể sử dụng để nâng cấp + của Ring/Pen đặc biệt (phí theo cấp số nhân đến 10). Mỗi cấp độ sẽ tăng 1% tính năng đặc biệt.

 • Cấp 1 – 1 RR12
 • Cấp 2 – 2 RR12
 • Cấp 3 – 4 RR12
 • Cấp 4 – 8 RR12
 • Cấp 5 – 16 RR12
 • Cấp 6 – 32 RR12
 • Cấp 7 – 64 RR12
 • Cấp 8 – 128 RR12
 • Cấp 9 – 256 RR12
 • Cấp 10 – 512 RR12

Từ +11 trở đi sẽ áp dụng như sau

 • Cấp 11 – 256 RR12
 • Cấp 12 – 256 RR12
 • Cấp 13 – 128 RR12
 • Cấp 14 – 128 RR12
 • Cấp 15 – 128 RR12

Lưu ý:

 • Miracle Coin sẽ không thể giao dịch, treo shop hay để vào hòm chung
 • Jewel of Kundun: Đập vật phẩm bất kỳ lên +15 (ngoại trừ Pendant, Ring, Earrings hoặc thú cưỡi)
 • Khi mua thừa Miracle Coin, người chơi sẽ phải đợi đến lần event tiếp theo để sử dụng
 • Danh sách vật phẩm và tỷ lệ có thể thay đổi trước khi sự kiện diễn ra.

Theo dõi ngay

6,000Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất