Sự kiện ngày hội Moss kỷ niệm 6 năm LifeMU (Phục Hưng)

Thời gian: 20h00 đến 23h00 ngày 30.05.2023 (Thứ Ba)

Cash Shop sẽ mở bán Miracle Coin trong khoảng thời gian trên và người chơi có thể sử dụng để trao đổi với Thương nhân Moss khi tính năng đổi Miracle Coin mở. Miracle Coin không thể trade hoặc cất vào thùng đồ chung.

Hỗ trợ quy đổi Seed Sphere cấp độ 10 sang Miracle Coin. Áp dụng từ 18h00 ngày 29.05.2023 đến 20h00 ngày 30.05.2023 (trước thời gian sự kiện, từ khi sự kiện bắt đầu sẽ không thể đổi).

 • 1 Seed Sphere cấp độ 10 = 200 Miracle Coin (liên hệ với Fan Page để đổi)

Cách thức chơi Coin:

 • Mua Miracle Coin tại Cash Shop
 • Tìm đến NPC Moss Elbeland

Danh sách vật phẩm Miracle Coin

 • Guardian Enhanced Stone – 20.5%
 • Seed Sphere cấp 1 – 20.3%
 • Lucky Coin – 16.81% (Thay Seed Sphere cấp độ 2)
 • Jewel of Creation (x50) – 15%
 • Seed Sphere cấp 3 – 10%
 • BOL (200%) không khóa (x5) – 6.5%
 • Seed Sphere cấp 4 – 5%
 • Bùa Kết Hợp Chaos – 2.5%
 • Rare Item Ticket 12 – 1.68%
 • Artifact Enhanced Stone – 1%
 • Rare Item Ticket 10 – 0.3%
 • Rare Item Ticket 8 – 0.1%
 • Rare Item Ticket 11 – 0.1%
 • Rare Item Ticket 4 – 0.1%
 • Jewel of Kundun – 0.01%
Hỗ trợ quy đổi Rune tím từ Seed Sphere cấp 1,2. Quá trình hỗ trợ diễn ra từ sau sự kiện Moss ngày 30.05.2023 đến hết ngày 11.06.2023.
 • 1 Seed Sphere cấp 1 = 5 Rune Tím (Sphere Upgrade Rune)
 • 1 Seed Sphere cấp 2 = 10 Rune Tím (Sphere Upgrade Rune)
 • 1 Lucky Coin = 10 Rune Tím (Sphere Upgrade Rune)
Cập nhật đổi Ring Gấu Nâu (Brown Panda Ring) độ bền. Không hỗ trợ đổi ring gấu nâu độ bền sang Ring Gấu Nâu có thời hạn.
 • 1 Seed Sphere cấp 1 = 1 Ring Gấu Nâu (255 độ bền). Liên hệ với Support Page để đổi.
 • 1 Lucky Coin = 2 Ring Gấu Nâu 255 độ bền
Lucky Coin:
 • 1 Lucky Coin = 1 Seed Sphere cấp độ 2 bất kỳ
 • 1 Lucky Coin = 2 Ring Gấu Nâu 255 độ bền
Rare Item Ticket 4
 • 1 Rare Item Ticket 4: Đổi hệ của Radiance
 • 2 Rare Item Ticket 4: Đổi Option Rank 1 của Radiance – tối đa cấp II
 • 3 Rare Item Ticket 4: Nâng cấp Option Rank 1 của Radiance từ cấp II lên cấp III – chỉ áp dụng cho DMG, DEF II.
 • 5 Rare Item Ticket 4: Đổi OPT thuộc tính thứ 2 của Wing 4
 • 8 Rare Item Ticket 4: Thêm OPT thuộc tính thứ 2 của Wing 4.
Rare Item Ticket 8
 • 1 Rare Item Ticket 8: Xóa OPT 28 của vật phẩm về 0
 • 2 Rare Item Ticket 8: Đổi hệ kháng (Rank 2) linh thạch cấp 1
 • 2 Rare Item Ticket 8: Đổi 1 OPT PVP <-> PVM của linh thạch cấp 1
Rare Item Ticket 10
 • 1 Rare Item Ticket 10: Đổi 1 Errtel of Radiance Attack Success Rate hoặc Defense Success Rate + 0 Rank 1 hệ bất kỳ
 • 2 Rare Item Ticket 10: Đổi 1 Errtel of Radiance DMG II hoặc DEF II + 0 Rank 1 hệ bất kỳ
Rare Item Ticket 11
 • 1 Rare Item Ticket 11: Thêm 1 OPT exl cho vật phẩm/vũ khí bất kỳ (ngoại trừ Wing, đồ thần, socket). Tối đa 1 vật phẩm có 3 OPT EXL.
 • 2 Rare Item Ticket 11: Đổi OPT cho Khuyên tai bất kỳ
 • 3 Rare Item Ticket 11: Đổi OPT cho Ghost Horse, Ice Dragon và Lion bất kỳ
 • 4 Rare Item Ticket 11: Đổi OPT cho Wing 4 (chỉ áp dụng cho 4 OPT – x2, Ignore, Full HP, Full Ref)
Khi sở hữu Rare Item Ticket 12 – người chơi có thể sử dụng để nâng cấp + của Ring/Pen đặc biệt (phí theo cấp số nhân đến 10). Mỗi cấp độ sẽ tăng 1% tính năng đặc biệt.
 • Cấp 1 – 1 RR12
 • Cấp 2 – 2 RR12
 • Cấp 3 – 4 RR12
 • Cấp 4 – 8 RR12
 • Cấp 5 – 16 RR12
 • Cấp 6 – 32 RR12
 • Cấp 7 – 64 RR12
 • Cấp 8 – 128 RR12
 • Cấp 9 – 256 RR12
 • Cấp 10 – 512 RR12
Từ +11 trở đi sẽ áp dụng như sau
 • Cấp 11 – 256 RR12
 • Cấp 12 – 256 RR12
 • Cấp 13 – 128 RR12
 • Cấp 14 – 128 RR12
 • Cấp 15 – 128 RR12
Lưu ý:
 • Miracle Coin sẽ không thể giao dịch, treo shop hay để vào hòm chung
 • Jewel of Kundun: Đập vật phẩm bất kỳ lên +15 (ngoại trừ Pendant, Ring, Earrings hoặc thú cưỡi)
 • Khi mua thừa Miracle Coin, người chơi sẽ phải đợi đến lần event tiếp theo để sử dụng
 • Danh sách vật phẩm và tỷ lệ có thể thay đổi trước khi sự kiện diễn ra.

Theo dõi ngay

6,000Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất