Sự kiện Mini Event: Boss Thỏ Ngọc, Ô Dù

  • Số lượng: 2 con/loại boss/map. Bao gồm cả map Silent (400 lvl)
  • Map xuất hiện: Từ Karutan trở lên
  • Hồi sinh: 1 tiếng sau khi bị tiêu diệt
  • Drop: 70% Zen, 30% trứng, jewel
Khi các mini boss xuất hiện trở lại, sẽ bất tử trong 2 phút và có thông báo tọa độ địa điểm. Khi ném trứng, sẽ nhận được pet Muun bất kỳ có thời hạn 1 tuần.
Cách thức tiến hóa Pet Muun
  • 1 đá evolved = 3 Wizardry Stone (có thể kiếm bằng cách ném muun vào Muun Energy Converter).
Mọi người tìm đúng tên Muun cần thiết và đổi. Đập đá evolved vào muun cấp độ cao nhất để tiến hóa lên Muun Evolved.

Theo dõi ngay

6,000Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất