SỰ KIỆN BC/DV/CC THEO CẤP ĐỘ MỚI

Thông tin vè cấp độ có thể tham gia event:
Thông tin sự kiện BC/DV:
– Thời gian sự kiện sẽ không thay đổi.
  • Tầng BC/DV4: 400 – 799
  • Tầng BC/DV5: 800 – 1000
  • Tầng Bc/DV6: 1001 – 1100
  • Tầng BC/DV7: 1101 trở lên
Thay đổi tầng CC và thời gian tham gia. CC sẽ mở vào các giờ sau: 19h00, 20h00, 21h00, 22h00, 23h00
  • CC1: 15-179
  • CC2: 180 – 799
  • CC3: 800 – 1000
  • CC4: 1001 – 1100
  • CC5: 1101 – trở lên

Những ai cần bỏ bùa giữ kinh nghiệm vui lòng inbox bên Fan Page sẽ hỗ trợ ạ!

 

 

Tin liên quan