Mở Talisman Of Ascension III tại Sức Mạnh

Thời gian: Sau bảo trì ngày 25.03.2022

Sau thời gian này có thể kết hợp 4 TOA II = 1 TOA III tại Moss Elbeland.

Theo dõi ngay

6,634Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất