Máy chủ Test Sức Mạnh

  1. Test nguyên bản Open
  • Từ 18h55 ngày 17.03.2021 đến 22h00 ngày 20.03.2021 – Test nguyên bản như Open. Mọi thứ trong cash shop sẽ được miễn phí.

Mục đích: Giúp người chơi làm quen với phiên bản hoàn chỉnh nhất, config spot, Cash Shop và quan trọng nhất là nhìn nhận thực tế về config của máy chủ. Góp ý và thay đổi những điều thiếu xót để có 1 phiên bản hoàn chỉnh hơn. Thử nghiệm đăng nhập vào máy chủ LifeMU.

Sự kiện:

  • 1 Chiến binh có cấp độ cao nhất: 10.000 LC khi Open
  • Báo cáo bug hay config không chính xác: từ 100 LC – 2000 LC tùy theo tính chất.
  • Đăng nhập, tạo nhân vật và Online liên tiếp trong 15 phút đầu (không thoát tài khoản) nhận 200 LC/ 1 tài khoản khi Open. Thời gian kết thúc tính 15 phút sẽ là sau 20 phút kể từ khi open (tức anh em có dưới 5 phút để đăng nhập vào tài khoản và online 15 phút). Lưu ý: máy chủ giới hạn 5 ACC/1 HWID.
  1. Test EXP cao, balance
  • Từ ngày 21.03.2021 đến hết ngày 22.03.2021 – Test balance, vật phẩm với EXP Max.

Mục đích: Giúp người mới chơi làm quen với các chỉ số trong LifeMU, vật phẩm, balance PVP, PVM và những thay đổi (custom) so với các phiên bản Mu Online khác. Góp ý và thay đổi những điều thiếu xót để có 1 phiên bản hoàn chỉnh hơn. Thử nghiệm đăng nhập vào máy chủ LifeMU.

Sự kiện: Báo cáo bug hay config không chính xác: từ 100 LC – 2000 LC tùy theo tính chất.

Theo dõi ngay

6,000Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất