Máy chủ Phục Hưng có sát nhập vào Tình Yêu và Sức Mạnh hay không?

Sau thời gian dài nghiên cứu và dựa vào những kinh nghiệm trong hơn 5 năm qua, việc mở 1 máy chủ speed và sát nhập vào trong thời gian ngắn sẽ chỉ thu hút được 1 lượng nhỏ người chơi mong muốn trải nghiệm trong thời gian ngắn. Sau khi sát nhập về các … Continue reading Máy chủ Phục Hưng có sát nhập vào Tình Yêu và Sức Mạnh hay không?