Lịch thi đấu chính thức vòng loại Class Đấu Trường Sinh Tử

Ngày 04.05.2022

 • 19h50: MasterYi – Oh!MyGod
 • 20h00: Taycan – VGANH
 • 20h10: MUSIC – Leopro
 • 20h20: Chung kết Class DW
 • 20h30: Link – BaChaSoAi
 • 20h40: BaChaSoAi – PunisherBH
 • 20h50: Cayman – Lucian1
 • 21h00: Link – PunisherBH
 • 21h10: DamMeMG – MyLe2k (Play-off MG)
 • 21h20: WARGOD – N0B!TA
 • 21h30: Eliminator – Thắng Play-off MG
 • 21h45: Chung kết Class MG

Ngày 05.05.2022

 • 19h45: Forester – SkyAngel8x
 • 19h55: Bellona – NamG
 • 20h05: 911 – Banana4Me
 • 20h15: Trận 4 Class GL
 • 20h25: Trận 5 Class GL
 • 20h35: z-TORO-z – 718Spyder
 • 20h45: Tranh hạng 3 Class GL
 • 20h55: Chung kết class GL
 • 21h05: DCMU – Imperator
 • 21h15: xHecarim – LordPK
 • 21h25: Thaope – MasterX
 • 21h35: Trận 5 Class DL
 • 21h45: Trận 6 Class DL

Ngày 06.05.2022

 • 19h45: Tranh hạng 3 Class DL
 • 19h55: Chung kết Class DL
 • 20h05: AnhPhuc – KEITALIA
 • 20h15: BLUE – Jager
 • 20h25: Slaughter – Panamera
 • 20h35: Banana4U – IMPECCABLE
 • 20h45: WARCRY – Dalton
 • 20h55: Atsumi – K0SauRang
 • 21h05: TrumSolo – NhocBui
 • 21h15: Trận 8 Class DK
 • 21h25: Trận 9 Class DK
 • 21h35: Trận 10 Class DK

Ngày 07.05.2022

 • 19h45: Trận 11 Class DK
 • 19h55: Trận 12 Class DK
 • 20h10: Trận 13 Class DK
 • 20h20: Trận 14 Class DK
 • 20h45: Chung kết DK

Theo dõi ngay

6,634Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất