Lịch sự kiện các máy chủ của LifeMU

Lịch các sự kiện cơ bản của máy chủ Tình Yêu, Sức Mạnh, Phục Hưng

 • Blood Castle (Lâu Đài Máu) – 0h30, 1h30, 2h30, 3h30, 4h30, 5h30, 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30, 19h10, 19h40, 20h10, 20h40, 21h10, 21h40, 22h10, 22h40, 23h10, 23h40
 • Devil Square (Quảng Trường Quỷ) – 0h00, 1h00, 2h00, 3h00, 4h00, 5h00, 6h00, 7h00, 8h00, 9h00, 10h00, 11h00, 12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00, 18h50, 19h20, 19h50, 20h20, 20h50, 21h20, 21h50, 22h20, 22h50, 23h20, 23h50
 • Chaos Castle (Hỗn Nguyên Lầu) – 0h00, 2h00, 4h00, 8h00, 10h00, 12h00, 14h00, 16h00, 18h00, 19h00, 20h00, 21h00, 22h00, 23h00
 • Doppelganger – 18h20, 19h20, 20h20, 21h20, 22h20, 23h20, 0h20

Lịch xuất hiện các loại mini boss và Boss Medusa Tình Yêu, Sức Mạnh, Phục Hưng

 • Boss Vàng (Box Kundun) – 0h30, 2h30, 8h30, 10h30, 12h30, 14h30, 16h30, 18h30, 20h30, 22h30
 • Phù Thủy Trắng – 1h30, 3h30, 9h30, 11h30, 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30, 23h30
 • Thỏ ngọc, ô dù – hồi sinh sau 1h kể từ khi bị tiêu diệt, random tọa độ (xuất hiện cả ngày)
 • Medusa – 21h00 hàng ngày

Lịch sự kiện cơ bản của máy chủ Speed

 • Chaos Castle (Hỗn Nguyên Lầu) sẽ diễn ra 1 tiếng 1 lần – 0h00, 1h00, 2h00, 3h00, 4h00, 5h00, 6h00, 7h00, 8h00, 9h00, 10h00, 11h00, 12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 18h00, 19h00, 20h00, 21h00, 22h00, 23h00
 • Blood Castle (Lâu Đài Máu) – 0h30, 1h30, 2h30, 3h30, 4h30, 5h30, 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30, 19h10, 19h40, 20h10, 20h40, 21h10, 21h40, 22h10, 22h40, 23h10, 23h40
 • Devil Square (Quảng Trường Quỷ) – 0h00, 1h00, 2h00, 3h00, 4h00, 5h00, 6h00, 7h00, 8h00, 9h00, 10h00, 11h00, 12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00, 18h50, 19h20, 19h50, 20h20, 20h50, 21h20, 21h50, 22h20, 22h50, 23h20, 23h50

Lịch xuất hiện các loại mini boss Speed

 • Thỏ ngọc, ô dù – hồi sinh sau 30 phút kể từ khi bị tiêu diệt, random tọa độ (xuất hiện cả ngày)

Theo dõi ngay

6,000Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất