Lễ hội Chaos Card (Black Friday)

Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 26.11 đến hết ngày 26.11

 • Giá Chaos Card Gold: 35 Wcoin
 • Chaos Card sẽ mở bán trong thời gian diễn ra sự kiện. Sau khi sự kiện kết thúc sẽ khóa chức năng mua.
 • Xoay tại NPC Chaos Card Master Lorencia 132 – 160

Có thể gọi là sự kiện Moss thu nhỏ để người chơi có thể giải trí bằng may mắn, thời gian mua và xoay chaos card sẽ mất nhiều thời gian hơn xoay moss nên lượng vật phẩm xuất hiện tại máy chủ sẽ được kiểm soát.

Các vật phẩm có thể nhận được:

 • Guardian Enhanced Stone – 34.3%
 • Mysterious Stone – 25%
 • BOL 200% – 10%
 • Golden Senteces – 8%
 • Bùa Kết Hợp Chaos – 1%
 • Elite Guardian Stone – 1%
 • Rare Item Ticket 3 – 1%
 • Rare Item Ticket 4 – 1%
 • Rare Item Ticket 12 – 1%
 • Condor Flame – 1%
 • Garuda Flame – 0.5%
 • Rare Item Ticket 9 – 0.5%
 • Jewel of Excess – 0.3%
 • Jewel of Luck – 0.3%
 • Jewel of Kundun – 0.1%

Khi sở hữu Rare Item Ticket 3 người chơi có thể đổi được món đồ sau

 • 2 Rare Item Ticket 3: Ring hoặc Pendant đặc biệt Thường
 • 3 Rare Item Ticket 3: Ring hoặc Pendant đặc biệt + 1 OPT tự chọn.
 • 4 Rare Item Ticket 3: Ring hoặc Pendant đặc biệt + 2 OPT tự chọn.
 • 5 Rare Item Ticket 3: Ring hoặc Pendant đặc biệt + 3 OPT tự chọn.
 • 6 Rare Item Ticket 3: Ring hoặc Pendant đặc biệt + 3 OPT + 4% hồi HP tự chọn.
 • 12 Rare Item Ticket 3: Pendant EXL Socket đặc biệt + 3 OPT + 4% hồi HP tự chọn.

Khi sở hữu Rare Item Ticket 4, người chơi có thể chọn các tính năng sau

 • 1 Rare Item Ticket 4: Đổi hệ của Radiance
 • 2 Rare Item Ticket 4: Đổi Option Rank 1 của Radiance – tối đa cấp II
 • 3 Rare Item Ticket 4: Nâng cấp Option Rank 1 của Radiance từ cấp II lên cấp III – chỉ áp dụng cho DMG, DEF II.

Khi sở hữu Rare Item Ticket 9, người chơi có thể chọn tính năng sau 

 • 1 Rare Item Ticket 9: Quyền đổi 2 Wing 3 + 15 lấy Badge Of Conqueror
 • 4 Rare Item Ticket 9: Quyền đổi 2 Wing Conqueror + 15 = Wing of Power + Luck 1 Opt tự chọn.

Khi sở hữu Rare Item Ticket 12, người chơi có thể sử dụng để nâng cấp + của Ring/Pen đặc biệt (phí theo cấp số nhân). Mỗi cấp độ sẽ tăng 1% tính năng đặc biệt.
0->1 = 1 RR12, 1->2 = 2 RR12, 2->3 = 4 RR12, 3->4 = 8 RR12, 4->5 = 16 RR12, 5-> 6 = 32 RR12

Theo dõi ngay

6,634Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất