Kế hoạch cập nhật phiên bản Season 16 Part 2-2

Giai đoạn test lần 1:
  • Thời gian dự kiến: ngày 12.10.2021
  • Máy chủ cập nhật: Speed – Test
  • Mục đích: kiểm tra những lỗi cơ bản, phát hiện các lỗi nhỏ đang có tại phiên bản mới để fix và update cho giai đoạn test lần 2.
Giai đoạn test lần 2:
  • Thời gian: từ ngày 19.10.2021 đến 24.10.2021
  • Máy chủ cập nhật: 2 máy chủ riêng biệt sử dụng dữ liệu của Tình Yêu và Sức Mạnh để thử nghiệm trước cho giai đoạn chính thức. Mọi dữ liệu sẽ bị xóa sau quá trình test.
Giai đoạn cập nhật chính thức:
  • Sau khi giai đoạn 2 kết thúc, nếu không có bất kỳ lỗi nghiêm trọng nào phát sinh sẽ chính thức cập nhật cho 2 máy chủ Tình Yêu và Sức Mạnh.
  • Thời gian dự kiến: Cuối tháng 10 – đầu tháng 11.
Sẽ có những event đạt mốc, xoay đồ như thường lệ dành cho người chơi tại 2 máy chủ Tình Yêu và Sức Mạnh khi cập nhật lên phiên bản Season 16 Part 2-2. Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật trong thời gian tới.
Lưu ý:

Theo dõi ngay

6,000Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất