Hướng dẫn cách xoay Wing 1-2-3-4

Các bước để quay Wing 1 trong các phiên bản Mu Online Season 13 trở lên

Bước 1: Xoay vũ khí Chaos như trong các phiên bản cũ. Chọn dòng 4 trong máy quay chaos để xoay vũ khí Chaos

Bước 2: Xoay Đá Xanh (Lesser Spirit Stone)

 • Chọn dòng thứ 2 trong máy quay Chaos
 • Sử dụng những vật phẩm +7+opt trở lên (lưu ý, đồ cấp càng cao và opt càng cao sẽ càng cho ra nhiều đá).
 • Xem số lượng đá có thể tạo và nhấn xoay.

Bước 3: Xoay Wing 1

 • Chọn dòng đầu tiên trong máy quay Chaos
 • Cần đập Vũ khí Chaos lên +4 opt 4 trở lên
 • Cho Đá Xanh, càng nhiều đá % sẽ càng cao
 • 1 viên Chaos

Các bước để quay Wing 2 trong các phiên bản Mu Online Season 13 trở lên

Có 2 cách thức để quay Wing 2

 • Cách 1 – Sử dụng Wing 1, Lông Vũ/Huy Hiệu Hoàng Tộc và Chaos.
  • Wing 1 + 0 OPT 16, Wing 1 + 7 + Luck OPT 12 sẽ cho ra mức % tối đa – 90%. Hoặc Wing + thấp hơn thì sẽ có % thấp hơn.
 • Cách 2 – Sử dụng Đá Lam (Intermediate Spirit Stone)
  • Wing 1 bất kỳ + Đá Lam (càng nhiều đá % sẽ càng cao).

Cách thức xoay Đá Lam:

 • Chọn dòng thứ 2 trong máy quay Chaos
 • Sử dụng những vật phẩm hoàn hảo (EXL) + 8 + OPT 8 trở lên (lưu ý, đồ cấp càng cao và opt càng cao sẽ càng cho ra nhiều đá, đồ cấp thấp sẽ cho ra 0 đá).
 • Xem số lượng đá có thể tạo và nhấn xoay.

Các bước để quay Wing 3 trong các phiên bản Mu Online Season 13 trở lên

Bước 1: Tạo Đá Đỏ (Greater Spirit Stone)

 • Chọn dòng thứ 2 trong máy quay Chaos
 • Đồ thần +7+OPT trở lên (lưu ý, đồ cấp càng cao và opt càng cao sẽ càng cho ra nhiều đá, đồ cấp thấp sẽ cho ra 0 đá).
 • Xem số lượng đá có thể tạo và nhấn xoay.

Bước 2: Tạo Lông Vũ Condor – Condor Feather (Max 60% + 10% Bùa Tỷ lệ = 70%)

 • Chọn dòng đầu tiên trong máy quay Chaos
 • Wing 2 + 9 + OPT 4 trở lên
 • 10 Jewel of Soul
 • 1 Jewel of Chaos
 • 1 Jewel of Creation
 • Đá Đỏ (1 đá tương đương với 5%)

Bước 3: Tạo Đá Lam (video có ở mục tạo cánh cấp 2)

 • Chọn dòng thứ 2 trong máy quay Chaos
 • Sử dụng những vật phẩm hoàn hảo (EXL) + 8 + OPT 8 trở lên (lưu ý, đồ cấp càng cao và opt càng cao sẽ càng cho ra nhiều đá, đồ cấp thấp sẽ cho ra 0 đá).
 • Xem số lượng đá có thể tạo và nhấn xoay.

Bước 4: Tạo Cánh Cấp 3 (Max 40% + 10% Bùa Tỷ Lệ = 50%)

 • Chọn dòng đầu tiên trong máy quay Chaos
 • 30 Jewel of Soul
 • 30 Jewel of Chaos
 • 30 Jewel of Creation
 • 30 Jewel of Bless
 • Đá Lam (1 đá tương đương với 5%)

Các bước để quay Wing 4 trong các phiên bản Mu Online Season 13 trở lên

Bước 1: Tạo Đá Đỏ (Greater Spirit Stone)

Bước 2: Tạo Lông Vũ 4- Garuda Feather (Max 60% + 10% Bùa Tỷ lệ = 70%)

 • Chọn dòng đầu tiên trong máy quay Chaos
 • Wing 3 + 13 + OPT 4 trở lên
 • 30 Jewel of Soul
 • 30 Jewel of Bless
 • 30 Jewel of Chaos
 • 30 Jewel of Creation
 • Đá Đỏ (1 đá tương đương với 5%)

Bước 3: Tạo Cánh Cấp 4 (Max 40% + 10% Bùa Tỷ lệ = 50%)

 • Chọn dòng đầu tiên trong máy quay Chaos
 • 50 Golden Senteces
 • 1 Garuda Flame
 • 1 Garuda Feather
 • 30 Jewel of Soul
 • 30 Jewel of Bless
 • 30 Jewel of Chaos
 • 30 Jewel of Creation
 • Đá Đỏ (1 đá tương đương với 5%)

Theo dõi ngay

6,612Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất