Hướng dẫn cách ép Sói Tinh – Horn of Fenrir

Thuật ngữ cần lưu ý: Splinter of Armor – Mảnh Vỡ Áo Giáp Bless of Guardian – Bảo Hộ Nữ Thần Horn Fragment – Mảnh Sừng Claw of Beast – Nanh Sói Broken Horn – Sừng Gãy Horn Of Fenrir – Sói Tinh Bước 1: Tạo Horn Fragment – Mảnh Sừng (Tỷ lệ thành công – 70%) … Continue reading Hướng dẫn cách ép Sói Tinh – Horn of Fenrir