Hướng dẫn cách ép Sói Tinh – Horn of Fenrir

Thuật ngữ cần lưu ý:

 • Splinter of Armor – Mảnh Vỡ Áo Giáp
 • Bless of Guardian – Bảo Hộ Nữ Thần
 • Horn Fragment – Mảnh Sừng
 • Claw of Beast – Nanh Sói
 • Broken Horn – Sừng Gãy
 • Horn Of Fenrir – Sói Tinh

Bước 1: Tạo Horn Fragment – Mảnh Sừng (Tỷ lệ thành công – 70%)

 • Thu thập đủ 20 cái Splinter of Armor và 20 cái Bless of Guardian  tại Cry Wolf
 • Chọn dòng đầu tiên trong máy quay Chaos
 • Bỏ 20 Splinter of Armor và 20 Bless of Guardian + 1 Jewel of Chaos

Bước 2: Tạo Brokern Horn (Sừng Gãy) (Tỷ lệ thành công – 50%)

 • Thu thập đủ 10 cái Claw of Beast tại Cry Wolf (quái cấp cao hơn so với Splinter of Armor và Bless of Guardian)
 • Tạo 5 cái Horn Fragment (theo hướng dẫn bước 1 sẽ tạo được 1 cái)
 • Chọn dòng đầu tiên trong máy quay Chaos 
 • Bỏ 10 Claw of Beast và 5 Horn Fragment + 1 Jewel of Chaos

Bước 3: Tạo Sói Tinh Đỏ (Tỷ lệ thành công – 30%)

 • 1 Broken Horn
 • 3 Jewel of Life
 • 1 Jewel of Chaos

Cách ép Sói Tinh Tấn Công (Sói Đen)

Chọn dòng đầu tiên trong máy quay chaos. Nguyên liệu gồm: 

 • 1 Sói Tinh Đỏ (Horn of Fenrir)
 • 5 Jewel of Life
 • 1 Jewel of Chaos
 • Vũ khí EXL + 4 OPT 4 trở lên

Cách ép Sói Tinh Phòng Thủ (Sói Xanh)

Chọn dòng đầu tiên trong máy quay chaos. Nguyên liệu gồm: 

 • 1 Sói Tinh Đỏ (Horn of Fenrir)
 • 5 Jewel of Life
 • 1 Jewel of Chaos
 • 1 đồ EXL + 4 OPT 4 trở lên

Theo dõi ngay

6,634Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất