Grow Lancer Renewal – Mu Online Season 19 – Làm mới class GL

Grow Lancer Renewal – Mu Online Season 19 Part 1-1

1. Add combat power (%) option

The combat power (%) option is applied to the Grow Lancer class. You can strengthen the combat power (%) option using the character’s stat points, weapons, and buff skills.

2. Add new skills – Oversting – Range 7 – Wild Breath – Range 7

3. Skill renewal

  • Shining Pick Renewal
  • Breche renewal
  • Fury renewal
  • Obsidian renewal

4. Add new items – Mastery Lancer Shield item from Bloodangel to Brilliant

——–

Thay vì ra mắt nhân vật mới, Webzen đã tiến hành làm lại Class GL.

  1. Bổ sung Combat Power vào các Vũ Khí cấp cao.
  2. Bổ sung kỹ năng mới: Oversteam và Wide Brush (Kỹ năng Ruud). Kỹ năng có Range 7 khi tăng MT4
  3. Kỹ năng Breche được làm mới có thể gây DMG từ 4 mục tiêu lên 6 mục tiêu và đánh ra 2 DMG mỗi lần xuất chiêu. Ngoài ra kỹ năng cũng sẽ có bảng Master 4
  4. Thay đổi kỹ năng Buff: Thay vì có thời gian nhất định Buff sẽ không tính thời gian và có thể hủy bằng cách nhấn vào Buff trên thanh Buff, bị chết, đổi nhân vật hoặc thoát game. Chỉ số Combat Power cũng được tăng khi sử dụng Buff DMG.
  5. Cập nhật khiên Ruud. Cao nhất – Ruud 8. Khiên sẽ tăng sức mạnh của kỹ năng Obsidian và có các OPT như những khiên Ruud khác

Theo dõi ngay

6,000Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất