Chuỗi sự kiện chào mừng Season 17 và Tết Nhâm Dần

  1. Đua top 2 class mới máy chủ Tình Yêu và Sức Mạnh

Thời gian: Sau bảo trì update phiên bản Season 17 cho đến bảo trì ngày 04.02.2022

Giải thưởng:

  • Hạng 1: Wing 3 + 15 + Luck + 2 OPT tự chọn của class tương ứng / Set Ruud 3 + Luck của Class tương ứng
  • Hạng 2: Wing 3 + 13 + Luck + 1 OPT tự chọn của class tương ứng / Set Ruud 2 + Luck của Class tương ứng
  • Hạng 3: Wing 3 + Luck + 1 OPT tự chọn của class tương ứng / Set Ruud 1 + Luck của Class tương ứng
  1. Nâng cấp Set Ruud 8 + 15

Thời gian: Sau bảo trì update phiên bản Season 17 cho đến hết ngày 30.01.2022.

Người chơi ép thành công vui lòng tạo bài viết mới tại nhóm Cộng Đồng LifeMU kèm theo tên nhân vật đã ép set đồ. Sẽ ưu tiên thời gian xoay thành công (nếu 2 người cùng xoay thành công tại 1 thời điểm sẽ tính người post báo danh trước trên group).

Giải thưởng:

  • Hạng 1: Phụ kiện EXL + 15 + 3 OPT EXL tự chọn + 3 OPT Harmony max tự chọn của set Ruud tương ứng
  • Hạng 2 – 5: Phụ kiện EXL + 15 + 3 OPT EXL tự chọn + 2 OPT Harmony max tự chọn của set Ruud tương ứng
  • Hạng 6 – 10: Phụ kiện EXL + 15 + 3 OPT EXL tự chọn
  • Từ 11 trở đi: Phụ kiện EXL + 15 + 2 OPT EXL tự chọn.
  1. Đạt cấp độ 1400

Thời gian: Sau bảo trì update phiên bản Season 17 cho đến khi có đủ số người giành chiến thắng. EXP từ cấp độ 1350 đến 1400 sẽ khá thấp so với 1300 đến 1350.

Giải thưởng:

Hạng 1:

  • Nâng cấp 1 OPT Wing 4 lên 1 cấp độ bất kỳ
  • Chọn OPT gia cường (Harmony) cho 5 vật phẩm bất kỳ, mỗi vật phẩm 3 OPT Max
  • Nâng cấp 1 Lion thường lên Rare

Hạng 2:

  • Nâng cấp 1 OPT Wing 4 lên 1 cấp độ bất kỳ (tối đa 8%)
  • Chọn OPT gia cường (Harmony) cho 4 vật phẩm bất kỳ, mỗi vật phẩm 3 OPT Max

Hạng 3:

  • Nâng cấp 1 OPT Wing 4 lên 1 cấp độ bất kỳ (tối đa 7%)
  • Chọn OPT gia cường (Harmony) cho 3 vật phẩm bất kỳ, mỗi vật phẩm 3 OPT Max
  1. Sự kiện đua top liên máy chủ

Thời gian: Từ 21h30 ngày 06.02.2022 đến 22h00 ngày 13.02.2022

Thông tin chi tiết xem tại đây – https://tintuc.lifemu.com/su-kien-dua-top-lien-may-chu/

  1. Gift Code chào mừng Season 17 và Tết Nhâm Dần

Gift Code sẽ được cập nhật sau bảo trì Season 17

  • 50 BOL 200% (Khóa)
  • Muun Hero mới Season 17 Lemuria & Kundun 1 tuần (Skill DMG Non-PVP)
  1. Cập nhật gói hỗ trợ Newbie:
  • Toàn bộ nhân vật khi tạo sẽ nhận Set Lucky 2 khi tạo nhân vật, thời hạn sử dụng set lucky tăng lên 30 ngày.
  • Gift Code Vũ khí Ruud 1 + 9 + Luck + 3 OPT (7 ngày) khi đạt cấp độ 400 – sẽ cập nhật vào thời điểm mở cấp độ 1400 – tức ngày 04.02.2022 sau bảo trì.

Lưu ý:

  • Toàn bộ sự kiện áp dụng cho cả máy chủ Tình Yêu và Sức Mạnh
  • Thông tin có thể thay đổi trước khi sự kiện diễn ra
  • OPT tím trong giải up Set Ruud 8 là OPT cho phụ kiện
  • Đối với các Wing 4 có OPT từ 7% trở lên, cần tuân theo yêu cầu về nâng cấp OPT. Thông tin chi tiết có thể xem tại đây – https://tintuc.lifemu.com/thong-tin-ve-thong-so-item-he-thong-chi-so-va-nhung-thay-doi-tai-lifemu/

Theo dõi ngay

6,000Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất