Chia sẻ góc nhìn về máy chủ Phục Hưng – giải đáp thắc mắc (Part 1)

Trong loạt series này, chúng tôi sẽ đưa ra những mục tiêu, hướng đi, góc nhìn tổng thể khi xây dựng máy chủ Phục Hưng cũng như giải đáp các thắc mắc từ những câu hỏi ở trong Group để người chơi mới tham gia LifeMU có thể đưa ra quyết định xem Phục Hưng … Continue reading Chia sẻ góc nhìn về máy chủ Phục Hưng – giải đáp thắc mắc (Part 1)