Cập nhật hệ thống Moss

1. Thay đổi mục Guardian Box

  • Phí quay: 1 Guardian Enhanced Stone
  • Bổ sung: Guardian Elite OPT Change Pcs (tích đủ 50 cái sẽ có thể đổi OPT Elite của Pet)
  • Tỷ lệ mới sẽ không còn Jewel, chỉ drop những NL up Pet như Elite Guardian Enhanced, Sculpture và Seal of Ghost Horse, chủ yếu sẽ là cục đổi OPT Elite.

2. Bổ sung Guardian Enhanced Stone vào Mastery Accessory Box

Vui lòng chạy launcher để cập nhật lại thông tin. Áp dụng cho cả 2 máy chủ Tình Yêu và Sức Mạnh.

Theo dõi ngay

6,634Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất