Cập nhật các thay đổi tại máy chủ Quyền Lực cấp độ 1000 và sự kiện đạt cấp độ 1101

Thời điểm áp dụng: Bảo trì định kỳ hàng tuần sau khi có người chơi đạt cấp độ 1000 (dự kiến sẽ là ngày 23.05.2024 nếu Top 1 vẫn giữ tốc độ luyện cấp như hiện nay)

 1. Gift code BOL 50% x50 (Khóa) hỗ trợ toàn thể người chơi
 • Gift Code Ingame: /hotro1000
 • Bất kỳ cấp độ nào cũng có thể sử dụng.

2. Cập nhật thay đổi Moss Bless (x10) và Soul (x10) theo sự kiện kỷ niệm 7 năm

Danh sách các vật phẩm trong Moss Bless x10 + Soul x10 (sẽ tiếp tục cập nhật vật phẩm trước khi update)

 • Vũ Khí Rồng + Luck + 1-2 OPT EXL
 • Elemental Rune x10
 • Jewel of Harmony x10
 • Jewel of Creation x10
 • Jewel of Wisdom x1
 • Sculpture x2
 • Guardian Enhanced Stone x1

3. Cập nhật thêm Moss Jewel of Chaos và Jewel of Life mở ra các vật phẩm 400-600-800 3 OPT EXL

 • Mỗi lần quay sử dụng 3 Jewel of Life và 1 Jewel of Chaos

4. Cập nhật hệ thống Chaos Card

 • Bổ sung Rare Item Ticket 10 và Dark Transformation Ring. Thay đổi lại tỷ lệ tổng thể vật phẩm, loại bỏ 1 số vật phẩm.
Chaos Card Mini (80 WCoin)
 • x2 BOL (Tăng 50% EXP) – 33.08
 • x1 Guardian Enhanced Stone – 13%
 • Talisman of Luck (2%) – 10%
 • x3 BOL (Tăng 50% EXP) – 8%
 • x1 BOL (Tăng 100% EXP) – 6%
 • Box mở ra Muun Tempest cấp 1 – 6%
 • Vũ Khí Rồng + Luck + 3 OPT EXL – 6%
 • Buff Medicine (30 phút) x2 – 5%
 • x2 Sphere Upgrade Rune – 4%
 • Jewel of Wisdom – 2%
 • Broken Horn (Sừng Gãy) – 1%
 • Mysterious Stone – 1%
 • Elemental Talisman of Chaos Assembly – 1%
 • Elemental Talisman of Luck – 1%
 • Talisman of Chaos Assembly (Bùa Kết hợp chaos) – 1%
 • Dark Transformation Ring – 0.5%
 • x1 Sculpture – 0.5%
 • Elite Guardian Enhanced Stone x1 – 0.5%
 • Rare Item Ticket 10 – 0.1%
 • Condor Flame – 0.1%
 • Seal of Ghost Horse – 0.1%
 • Rare Item Ticket 3 – 0.1%
 • Garuda Flame – 0.02%
Chaos Card Gold (400 WCoin)
 • x10 BOL (Tăng 50% EXP) – 32%
 • x5 Guardian Enhanced Stone – 12%
 • Talisman of Luck (10%) – 10%
 • x15 BOL (Tăng 50% EXP) – 8.5%
 • x5 BOL (Tăng 100% EXP) – 6.5%
 • Elemental Talisman of Chaos Assembly – 5%
 • Elemental Talisman of Luck – 5%
 • Talisman of Chaos Assembly (Bùa Kết hợp chaos) – 5%
 • x10 Sphere Upgrade Rune – 4%
 • Dark Transformation Ring – 3%
 • Rare Item Ticket 12 – 2%
 • Rare Item Ticket 10 – 2%
 • Buff Medicine (30 phút) x10 – 1%
 • x5 Sculpture – 1%
 • Box mở ra Muun Hero 1 Tháng – 0.9%
 • Condor Flame – 0.5%
 • x5 Elite Guardian Enhanced Stone – 0.5%
 • Seal of Ghost Horse – 0.5%
 • Rare Item Ticket 3 – 0.5%
 • Garuda Flame – 0.1%
Rare Item Ticket 10
 • 1 Rare Item Ticket 10: Đổi 1 Errtel of Radiance Attack Success Rate hoặc Defense Success Rate + 0 Rank 1 hệ bất kỳ
 • 2 Rare Item Ticket 10: Đổi 1 Errtel of Radiance DMG II hoặc DEF II + 0 Rank 1 hệ bất kỳ
 • 4 Rare Item Ticket 10: Đổi 1 Errtel of Radiance DMG III hoặc DEF III + 0 Rank 1 hệ bất kỳ
 • Radiance sẽ không thể đổi OPT hoặc hệ, do đó người chơi vui lòng chọn chính xác OPT và hệ.

Mở nâng cấp Ring/Pendant đặc biệt khi có người chơi đạt cấp độ 1000

 • Cấp 6 – 32 RR12
 • Cấp 7 – 32 RR12

Dark Transformation Ring có 255 độ bền. Vật phẩm có thể dùng Jewel of Bless để sửa. 1 lần sửa sẽ tăng 25 độ bền.

5. Giảm Drop Jewel of Bless và Jewel of Soul tại các map thấp hơn Deep Dungeon 1. Tăng Drop tại map Deep Dungeon trở lên và drop tại sub-server VIP. Thay đổi cũng sẽ liên quan đến sub Newbie (sub-server 7)

6. Sự kiện đạt cấp độ 1101

Hạng 1:

 • 60.000 LC
 • Shinning Tail (Rare) + 3 OPT tự chọn (OPT Elite tự chọn)

Hạng 2:

 • 40.000 LC
 • Shinning Tail (Rare) + 3 OPT tự chọn (OPT Elite tự chọn)

Hạng 3:

 • 20.000 LC
 • Shinning Tail (Rare) + 3 OPT tự chọn (OPT Elite tự chọn)

Hạng 4

 • 10.000 LC

Hạng 5:

 • 5.000 LC

Hạng 1 Class đạt cấp độ cần thiết

 • 5.000 LC/class

Lưu ý:

 • Giải thưởng từ sự kiện đua top sẽ trao trong vòng 48h kể từ khi người chơi đạt cấp độ và gửi yêu cầu nhận thưởng
 • Khi Top 1 đạt cấp độ yêu cầu, sự kiện sẽ tự động kết thúc sau 15 ngày. Có thể hiểu là hạng 2-3-4-5 sẽ không được trao nếu trong vòng 15 ngày không có người chơi đạt cấp độ cần thiết
 • Thông tin sự kiện có thể thay đổi trước khi sự kiện đạt top cấp độ trước đó kết thúc
  Giải thưởng được phép bảo lưu tối đa 15 ngày.
 • Thông tin về các chính sách cập nhật có thể thay đổi trước khi được áp dụng

Theo dõi ngay

6,000Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất