Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 28.04.2023

Thời gian: Từ 12h00 đến 18h00

  • Bảo dưỡng định kỳ toàn bộ máy chủ
  • Sao chép cho sự kiện Chaos Castle Survival (Battle Core) liên máy chủ
  • Cập nhật sự kiện chào mừng đại lễ 30.04 – 01.05
  • Cập nhật hệ thống giớ hạn theo IP thay vì HWID. Offlevel cũng sẽ có giới hạn theo IP. Máy chủ Tình Yêu/Sức Mạnh – 50 ACC/IP. Máy chủ Phục Hưng – 30 ACC/IP.
  • Fix lỗi crash sub-server trong một vài trường hợp sau bảo trì (đã xảy ra tại bảo trì ngày 21.04.2023)
  • Fix lỗi một vài skill không hoạt động khi offlevel: Spear Storm, Elemental Defense buff; range của skill Spirit Hook
  • Sửa lỗi một vài trường hợp bị đẩy khỏi sự kiện Varka khi đang tham gia sự kiện
  • Hỗ trợ di chuyển PT và move PT giữa các sub. Nhân vật tại các sub khác nhau có thể move đến PT của mình
  • Sửa lỗi các Buff của Summoner hoạt động không chính xác – Berserker, Weakness and Innovation (cập nhật theo IGCN).

Bản update và fix lỗi lần này khá nhiều, người chơi vui lòng thông tin lại cho đội ngũ Support nếu có bất kỳ sai sót nào Mọi thay đổi khác sẽ được cập nhật sau khi bảo trì kết thúc.

Theo dõi ngay

6,000Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất