Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 06.06.2024

  • Quyền Lực: Từ 16h00 đến 20h00
  • Tình Yêu/Sức Mạnh/Phục Hưng: Từ 16h00 đến 19h30

Nội dung:

  • Bảo dưỡng toàn bộ máy chủ
  • Chuẩn bị cho sự kiện Arca War và Công Thành Chiến (Quyền Lực)
  • Cập nhật Drop ngọc tại Phục Hưng, đồng bộ Drop ngọc tại 3 máy chủ Tình Yêu – Sức Mạnh – Phục Hưng
  • Đồng bộ Drop Boss tại Tình Yêu – Sức Mạnh – Phục Hưng (Drop Condor Flame sẽ có tại Boss Core, Ferea, Nix ở Tình Yêu và Sức Mạnh)
  • Cập nhật giới hạn acc/HWID tại Phục Hưng lên 50
  • Cập nhật giới hạn acc/HWID tại Quyền Lực lên 10. Giới hạn về IP vẫn giữ nguyên

Mọi thay đổi khác sẽ được cập nhật liên tục cho đến khi bảo trì kết thúc. Vui lòng theo dõi trên Cộng đồng LifeMU hoặc trang chủ.

Theo dõi ngay

6,000Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất