Bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ ngày 06.05

Thời gian: Từ 15h00 đến 19h00
Tổng hợp
  • Fix lỗi không trả Q mở rộng hòm đồ.
  • Fix lỗi không nâng cấp được khuyên tai
Sức Mạnh
Tình Yêu
  • Chuẩn bị sự kiện CTC vào cuối tuần
  • Cập nhật hệ thống Cash Shop
Thông tin đầy đủ sẽ được bổ sung khi bảo trì kết thúc.

Theo dõi ngay

6,634Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất