Bảo trì định kỳ máy chủ ngày 08.04

Thời gian: Từ 15h00 đến 19h00 (thời gian dự kiến, nếu có thay đổi sẽ thông báo trước 30 phút).

Sau bảo trì cần chạy launcher hoặc tải Patch để có thể vào game.

Tình Yêu

  • Tăng thời gian hồi sinh của các mini boss tại các khung giờ trước 20h00 và sau 22h00 lên 2 tiếng. Từ 20h00 đến 22h00 mini boss sẽ xuất hiện 10 phút 1 lần (vẫn random map). Khi xuất hiện sẽ có thông báo.
  • Fix lỗi quái tại Kubera không có DMG, DEF thuộc tính.
  • Mở sub-server 3.

Sức Mạnh

  • Chuẩn bị cho sự kiện Arca War lần 1.
  • Chia lại số lượng Online tại mỗi sv, mở tổng cộng 14 sub-server. SV1 – NONPVP, SV2-3: VIP NONPVP, SV4 – VIP PVP, SV5-12 – PVP thường, SV13 – Offtrade, SV14 – xoay Moss.
  • Cập nhật lại DMG/DEF/EXP tại Deep 2-5.

Cả Tình Yêu và Sức Mạnh

  • Giảm số lượng quái cần thiết tại CC để nhận Mastery Box
  • Cập nhật lại góc quay của Camera 3d. Fix F8 (UI)
  • Fix lỗi danh sách chờ duyệt khi xin vào Guild (hiện nay nhiều lúc hiển thị không chính xác).

Các thay đổi sẽ được cập nhật liên tục đến khi bảo trì kết thúc.

Lưu ý: Khi bắt đầu đếm ngược đóng máy chủ, người chơi vui lòng không xoay đồ hoặc giao dịch. Chúng tôi sẽ ko hỗ trợ xử lý đối với các trường hợp giao dịch hoặc xoay đồ trong khoảng thời gian này.

Theo dõi ngay

6,612Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất